Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 februari 2019

Speerpunten voor 2019 van het PMA

Ook voor dit jaar heeft het Platform Mantelzorg Amsterdam speerpunten voor de activiteiten benoemd. Deze zijn opgesteld door de Kerngroep op basis van de eigen Missie en Visie 2018 - 2020 en de actuele ontwikkelingen in de samenleving. En zeker ook op basis van verhalen en signalen uit de dagelijkse praktijk van mantelzorgers en hun verwanten. 

 

Mantelzorgbeleid

Het mantelzorgbeleid van de gemeente leggen we voortdurend naast onze speerpunten om te bepalen op welke onderdelen wij willen reageren en waar nodig willen wijzigen. Wij richten ons daarbij op alle levensgebieden, waarmee mantelzorgers te maken hebben. Met als doel om de positie van alle mantelzorgers in Amsterdam te verbeteren.

 

Noodzaak

Mantelzorg is een belangrijk maatschappelijk onderwerp en mantelzorgers vormen een aanzienlijke groep in Amsterdam. Achter iedere cliënt staat op één of andere manier minstens één mantelzorger, die zorgt voor, zorgt dat of zorgen heeft om. Dé mantelzorger bestaat niet. De positie alsmede de diversiteit van de mantelzorgers hebben veel aandacht nodig. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers en hun hulpvragen niet automatisch worden meegewogen in het opstellen van beleid. Dus is het noodzaak dat wij daar bovenop zitten en zo bijvoorbeeld willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

 

Speerpunten

In 2019 zetten we in op:

  • Het vergroten van onze naamsbekendheid, bijvoorbeeld door het geven van presentaties in de wijken en actief aan te sluiten bij initiatieven daar.
  • Signalen en verhalen ophalen. Deze hebben we nodig om ervoor te zorgen dat onze belangenbehartiging aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen waar het om gaat. Dat doen we al, maar we willen daar nóg meer op inzetten.
  • In gesprek komen met de zorgverzekeraars en het welzijnswerk. 
  • Het werven van nieuwe leden.
  • Minder draagkrachtige mantelzorgers en de financiële gevolgen van allerlei maatregelen.
  • De relatie tussen de informele- en formele zorg en de mantelzorger/cliënt.

 

Malene Duijst december 2018 klein.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst (coördinator van het Platform Mantelzorg Amsterdam) op (020) 75 25 162 of via

m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden