Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

17 september 2021

Spoedzaak bij rechtbank: 2 cliënten krijgen alsnog noodzakelijke zorg

Onlangs hebben we 2 spoedrechtszaken gevoerd om cliënten te helpen die te weinig zorg krijgen. Het ging om een man met forse beperkingen van wie de huishoudelijke hulp gehalveerd werd. En om een vrouw die dringende medische behandeling nodig had en op een wachtlijst voor huishoudelijke hulp werd geplaatst. Nog voordat de rechter uitspraak kon doen, heeft de gemeente alsnog de noodzakelijke zorg verstrekt.

 

“Dat zien wij vaker”, zegt onze jurist Christiaan Dol. “Het Wmo-beleid van de gemeente is op onderdelen in strijd met de wet. Door Amsterdammers nog vóór een uitspraak van de rechter in het gelijk te stellen, voorkomt de gemeente dat de rechter haar op haar spreekwoordelijke vingers tikt.”

“Voor cliënten die de energie en de tijd hebben om een spoedprocedure op te starten, is het natuurlijk heel fijn dat zij zo toch de noodzakelijke zorg krijgen. Maar voor alle andere Amsterdammers is het zuur. Door uitspraken van rechters te ontduiken, blijft het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in stand en verandert er niets aan de soms schrijnende situatie van cliënten.”

 

Zaak 1: halvering huishoudelijke hulp

Meneer Jansen is bijna helemaal verlamd en kan met hulp vanuit de Wmo een eigen huishouden voeren. Hij wordt geholpen met het schoon houden van zijn woning en het doen van de was. En zijn hulp maakt zijn maaltijden klaar. Dat laatste is belangrijk, omdat hij een uitgebalanceerd dieet nodig heeft.

 

Opeens kwam de zorgaanbieder met de mededeling dat hij niet langer hulp bij het koken kon krijgen. De zorgaanbieder vond dat hij maar diepvriesmaaltijden moest kopen. Een paar weken later had hij nog maar 4 uur ondersteuning per week.

 

Nadat de fysiotherapeut had vastgesteld dat zijn gezondheid hard achteruitging, zijn wij bij de rechtbank een spoedprocedure begonnen. Nog voordat de rechter uitspraak deed, draaide de gemeente haar beslissing terug: meneer Jansen kreeg weer 7 uur huishoudelijke hulp.

 

Gevolgen huidige manier van indiceren

“Het plotseling verlagen van het aantal uur, is mogelijk door de manier waarop de gemeente indiceert. Het zogeheten ‘resultaatgericht indiceren’”, zegt Christiaan. “De gemeente geeft alleen maar besluiten af, waarin een ‘resultaat’ staat genoemd. De hoogste rechter heeft al bepaald dat deze manier van indiceren niet mag, maar gemeente Amsterdam doet het nog steeds.”

“Door in een besluit niet het aantal uren ondersteuning te benoemen, kan een zorgaanbieder van de ene op de andere dag het aantal uren zorg verlagen. Doordat de zorgaanbieder geen besluit heeft afgegeven, is het voor een Amsterdammer heel moeilijk om deze verlaging bij de rechter aan te vechten. Dat het nu toch is gelukt, vind ik vooral voor de heer Jansen erg fijn!”

 

Zaak 2: Wachtlijst

In deze zaak ging het om mevrouw Goudsbloem. Bij haar is een ernstige ziekte vastgesteld, waarvoor ze een langdurige en intensieve behandeling nodig heeft. Door zowel haar ziekte als de behandeling, kon zij niet langer het huishouden doen. Hiervoor kreeg mevrouw Goudsbloem een indicatie voor Hulp bij het huishouden.

 

Maar omdat zij de zorg ‘in natura’ (dus geen Persoonsgebonden budget) wilde krijgen, kwam ze op een wachtlijst terecht. Ze zou pas volgend jaar aan de beurt zijn. Met de spoedzaak is dat voorkomen en is de gemeente nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan mevrouw Goudsbloem tegemoetgekomen.

 

Wachtlijst instellen mag niet van het Rijk

“De gemeente heeft een wachtlijst voor huishoudelijke hulp ingesteld, omdat er een toename in de aanvragen was”, aldus Christiaan die ook mevrouw Goudsbloem heeft bijgestaan. “Met het invoeren van een wachtlijst wil de gemeente druk op ‘politiek Den Haag’ uitoefenen om meer geld te krijgen of op een andere manier de instroom te laten afnemen.

 

De minister heeft al eerder gezegd dat gemeenten voldoende geld hebben gekregen en zeker geen wachtlijsten in de Wmo mogen hanteren. Deze mensen hebben immers recht op zorg en je kunt ze niet een jaar lang in een vies huis laten wonen.”

 

De namen in dit artikel zijn gefingeerd in verband met privacy.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Kosteloze (juridische) ondersteuning

Zit u in een vergelijkbare situatie? Neemt u dan contact op met onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (020) 57 77 999. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.