Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

16 april 2024

Start leernetwerk 'Gezond Leven Makkelijker Maken'

Een goede gezondheid is niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend. Zorg- en welzijnsorganisatie hebben de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het aanbod toegankelijk en begrijpelijk is voor alle Amsterdammers. Daarom bouwt de GGD Amsterdam aan het leernetwerk 'Gezond Leven Makkelijker Maken'. Eerder deze maand is het startschot gegeven voor het leernetwerk, waarbij wij ons ook hebben aangesloten. 

 

In goede gezondheid

Doel van het leernetwerk is om Amsterdammers met een lager inkomen en een praktische opleiding langer in goede gezondheid te laten leven. Voor hen is vaak lastig om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het leernetwerk wil hier verandering in brengen. 

 

Deborah Lauria, onze directeur - bestuurder was aanwezig bij de startbijeenkomst: "Gezond Leven Makkelijker Maken is een van mijn favoriete programma’s in Amsterdam. Veel organisaties bundelen hun krachten, samen met ervaringsdeskundigen, om de voorwaarden te creëren voor een gezond leven. 

 

Minder gezond leven is vaak niet alleen het gevolg van het ontbreken van kennis of gebrek aan geld, maar ook als gevolg van geestelijke problemen,  dakloosheid, problemen binnen het gezin of uitsluiting en isolement of te moeilijk taalgebruik in de communicatie." 

 

Verhalen van Amsterdammers

Deborah: "En wie wil er nou bewust ongezond zijn en leven? De context waarbinnen mensen moeten functioneren bepaalt voor een groot deel hoe het met hen gaat. Daarom ben ik zo blij dat het accent ligt bij de organisaties die voor die toegang en voor ondersteuning kunnen zorgen; er is goed geluisterd naar de verhalen van Amsterdammers. Dat bleek ook echt uit de woorden van wethouder Scholtes (Zorg)."  


Onderdeel van het programma ‘Gezond Leven Makkelijker Maken’

Dit leernetwerk is onderdeel van het programma ‘Gezond Leven Makkelijker Maken’ van de GGD. Dit past binnen de nota 'Gezondheidsbeleid 2021 - 2025; Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad'. Hierin beschrijft de gemeente de aanpak om de grote verschillen in gezondheid in de stad te verkleinen door vol in te zetten op preventie.

 

Onderstaande video licht het programma kort toe.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel