Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

26 juni 2023

Stoep wordt alleen breder in nieuwe situaties

Begin juni heeft het college van B&W de beleidsnota ‘Ruimte voor de Voetganger’ gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het houdt niet meer in dan 2 meter vrije voetgangersruimte als de gemeente straten opnieuw inricht. Dat vinden we zwaar onvoldoende. Daarom hebben ingesproken in de raadscommissie ‘Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water’ van donderdag 15 juni, die de nota behandelde.


Het is ronduit teleurstellend dat 12 jaar nadat het initatiefvoorstel ‘De voetganger Keizer’ van GroenLinks is aangenomen, er in 2016 door wethouder Pieter Litjens een hoofdnet en een plusnet voetganger (zie deze kaart) beloofde, er nóg geen voetgangersbeleid is.

 

De gemeente Amsterdam maakt geen serieus werk van haar eigen Lokale Inclusie-agenda en doet niets met de inbreng van bewoners en organisaties die een zienswijze hebben ingediend.


Onze inspraak

 

"Geachte raadsleden, geachte wethouder,

We zijn verrast dat eindelijk de Voetgangersnota zal worden vastgesteld. Het had de bekroning van speerpunt 5 uit de Lokale Inclusie-agenda moeten zijn: ‘Inclusieve mobiliteit: looproutes door de stad’. Helaas is dat niet zo.  Daarvoor is écht meer nodig:

  • Twee meter vrije voetgangersruimte als streefwaarde doet recht aan toegankelijke en veilige loopruimte, maar het geldt alleen voor nieuwe straten. Grofweg de helft van de stoepen in het centrum is matig tot slecht beloopbaar.
  • Een voetgangersnetwerk is niet compleet zonder veilige oversteekplaatsen.
  • Terrassen? Geld verdienen aan de stoep is kennelijk belangrijker dan dat mensen met een beperking er gewoon veilig kunnen lopen.
  • Beleid kan niet zonder uitvoeringsprogramma, geld, voldoende kennis en handhaving.

 

Gewoon meedoen met een beperking ‘op voet van gelijkheid’ is een recht, en toegankelijkheid een voorwaarde. Dat staat in het VN-verdrag Handicap (artikel 9).

 

De ‘staten die partij zijn’ behoren daar invulling aan te geven in regelgeving, bewustwording én te waarborgen dat private partijen zich er óók rekenschap van geven. U bent als gemeentebestuur de ‘staat die partij is’. Leest u het alstublieft eens aandachtig door.


Bij de belangenafweging in de openbare ruimte moét dit recht op meedoen zwaarder wegen dan een terras of uitstalling, fietsen in verblijfsgebieden of je voertuig voor de deur te kunnen stallen. Daarom is stevig, inclusief en volwaardig voetgangersbeleid noodzakelijk.

 

Ter vergelijk en inspiratie:

  • Het afgelopen 'Meerjarenplan Fiets' had 53 actiepunten en bedroeg jaarlijks 6 miljoen, nog zonder de grote investeringen in fietsparkeren en fietsverbindingen.

•    De gemeente verdient jaarlijks miljoenen belastinggeld aan de stoep. Gebruik die voor een uitvoeringsprogramma en om bestaande belemmeringen op te lossen.
•    Een vitaal en gezond Amsterdam zou het Charter for Walking direct moeten ondertekenen.

 

We dringen er bij u op aan om de Voetgangersnota niet in deze vorm vast te stellen. Maak het compleet en inclusief. Dan doet u écht iets om het niet-bestaande verkeersbord ‘verboden voor rolstoelen’ af te schaffen. De stad wordt er toegankelijker, veiliger, prettiger en leefbaarder door. Voor álle voetgangers.

 

Namens Cliëntenbelang Amsterdam,

Bart Weggeman

Beleidsmedewerker Toegankelijkheid en Mobiliteit
 

Hoe verder?

Een aantal commissieleden heeft de wethouder wel vragen gesteld naar aanleiding van onze inspraak en die van de Voetgangers Vereniging. Hopelijk worden er moties ingediend om het beleid toch krachtiger te maken. We zullen moeten blijven aandringen op stevig en inclusief voetgangersbeleid, anders hebben we over 30 jaar nog geen toegankelijke stoepen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

Terugkijken
Kijk de commissievergadering Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water van 16 juni jl. terug. De video is ondertiteld.

  • Het inspreekmoment publiek: agendapunt 2b (vanaf 41:20).
  • De discussie over de voetgangersnota: agendapunt 6 (vanaf 3:57:10).