9 januari 2017

Stopppen met onze klachtbemiddeling huisartsen

Sinds 1 januari jl. zijn we gestopt met de klachtbemiddeling voor huisartsen. De nieuwe klachtwet (Wkkgz) schrijft voor dat zorgverleners, waaronder huisartsen, vanaf 2017 zélf de opvang en behandeling van klachten van hun patiënten moeten organiseren. Zij kunnen binnenkort terecht bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris die de huisarts aanbiedt.

 

Doel van de wet is dat arts en klager op een laagdrempelige manier, en zo snel mogelijk, een goede oplossing vinden voor de klacht. Dat kan vaak in een goed gesprek. In de klachtregeling van de huisarts zal daarom beschreven staan dat de arts in eerste instantie probeert er in een gesprek met de patiënt uit te komen.

 

Onze nieuwe rol

Voorheen deden wij in opdracht van de 1ste Lijn Amsterdam de klachtenopvang en de klachtbemiddeling voor huisartsen. Deze taken vervallen dus per 1 januari a.s. Patiënten kunnen bij ons nog wel terecht, wanneer hun huisarts de klachtenregeling niet goed op orde heeft.

 

Klachten over klachtenregeling

De huisarts moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden en zich aansluiten bij een geschilleninstantie. De klachtenregeling moet zijn begrijpelijk zijn beschreven en makkelijk te vinden zijn. Bijvoorbeeld via de website van de praktijk.

Patiënten kunnen bij onze cliëntondersteuning terecht wanneer er dingen spaak lopen in de klachtafhandeling. Bijvoorbeeld als het hen niet lukt om de klachtenregeling op te vragen bij de huisarts of wanneer ze niet in contact kunnen komen met de klachtenfunctionaris.

 

Vragen over klachtafhandeling door een zorgverlener?

Hebt u vragen, neemt u dan gerust contact op met ons op via (020) 5777 999 of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Geschillendinstanties van het Ministerie van VWS

 

Deel dit artikel