Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

13 oktober 2020

Tijdelijke stop nieuwe cliënten voor Hulp bij het huishouden

Sinds 1 oktober plaatst de gemeente Amsterdam vrijwel alle nieuwe cliënten die Hulp bij het huishouden nodig hebben op een wachtlijst. Nieuwe cliënten moeten minstens tot januari 2021 wachten op zorg, ondanks het feit dat zij nu een zorgvraag hebben waarvoor geen oplossing is. Alleen aan cliënten in schrijnende situaties zal de gemeente direct Hbh bieden. De gemeente neemt deze maatregel als gevolg van financiële tekorten door de toegenomen vraag. Hoe lang de maatregel van kracht zal blijven, is onduidelijk. Onze zorgen hierover hebben we deze week in een brief kenbaar gemaakt aan wethouder Zorg Simone Kukenheim. 

 

Plicht naar haar bewoners

Deze maatregel is ingrijpend en alarmerend. Ook de snelheid waarmee de maatregel is ingevoerd, vinden we zorgwekkend. De gemeente heeft immers een compensatieplicht naar haar inwoners, die niet vervalt op het moment dat het financiële problemen heeft. Daarom moet de gemeente er alles aan doen om te voorkomen dat Amsterdammers die nu zorg nodig hebben, niet maandenlang zonder hulp komen te zitten.

 

Toegenomen vraag

Op 1 januari heeft de Rijksoverheid een vast tarief voor de eigen bijdragen aan voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) ingevoerd. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar huishoudelijke hulp. Het verzoek van de gemeente aan de Rijksoverheid om financieel bij te springen, ondersteunen wij volmondig. Alleen zo kan de gemeente ervoor zorgen dat meer mensen deze hulp krijgen.  

 

Helaas heeft het Rijk nog geen concrete toezegging heeft gedaan over deze financiële steun. Amsterdammers die nú ondersteuning nodig hebben, mogen natuurlijk niet de dupe worden van financieel geruzie tussen het Rijk en de gemeente over verantwoordelijkheden en geld. Daarom hebben we de wethouder met klem opgeroepen deze maatregel terug te draaien. 

 

Krijgt u geen Hbh?

Bent u één van die nieuwe cliënten die geen Hulp bij het huishouden krijgt? Neemt u dan contact op met onze cliëntondersteuners op (020) 75 55 999 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 16.00 uur) of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl. Zij kijken graag met u of er iets aan uw situatie gedaan kan worden.  

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Lees hier onze brief 'Instroombeperking Hulp bij het huishouden' van 13 oktober jl.