4 juni 2017

Toegankelijkheid: plan van aanpak hard nodig

In de voortgangsnotitie ‘Amsterdam werkt aan Toegankelijkheid’ inventariseert de gemeente Amsterdam  wat de gemeente doet aan toegankelijkheid. Papier is geduldig, maar onze vele adviezen moeten wel leiden tot het daadwerkelijk wegnemen van belemmeringen. We vinden dat er snel een concreet plan van aanpak moet komen. Want er is werk aan de winkel! 
 

De inventarisatie is verhelderend, maar we willen meer ambitie zien. Binnenkort komen wij met ons 'Manifest voor Inclusie'. Hierin geven wij aan wat als eerste moet gebeuren op het gebied van toegankelijkheid.

 

Commissie Zorg

Op 23 mei jl. besprak de raadscommissie Zorg de notitie. D66, Groen Links en SP waren kritisch. GroenLinks en D66 deden een oproep om de stadsergonoom meer uren te geven. Deze ambtenaar houdt zich bezig met de toegankelijkheid in de stad.

 

Daarnaast willen ze dat de gemeente de toegankelijkheid van haar website verbeterd. En de informatie beter te begrijpen voor laaggeletterden. Uit de notitie bleek dat de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft genomen. De VVD vond dat dit er wel meer mogen worden.

 

Voorkomen

Door een goed doordacht plan van aanpak op te stellen, kan de gemeente problemen voorkomen. Een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

  • Tramconducteurs krijgen inmiddels een paar jaar een training 'Klantvriendelijkheid' voor de omgang met mensen die slecht ter been zijn. Ondertussen zijn de zitplaatsen voor mensen met een beperking in de tram verplaatst. Deze zijn moeilijk bereikbaar. Dat los je niet op met een training.
  • De gemeente legt een toegankelijke halte aan, maar laat de boom midden op de halte staan. Hierdoor is de halte alsnog niet te gebruiken.
  • De hoofdingang van een stadskantoor is niet binnen een jaar aangepast.
  • De aanleg van blindengeleidelijnen laat op zich wachten tot de eerstvolgende herprofilering van de openbare ruimte, omdat er geen geld voor is.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Weggeman (beleidsmedewerker Toegankelijheid en Mobiliteit) via b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl.

 

terug naar het Nieuws overzicht »

Gesprek laden