20 juli 2020

Uitspraak proefproces Jeugdzorg: Pgb moet in perspectiefplan

De Rechtbank van Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het proefproces dat mede door Cliëntenbelang Amsterdam tegen de gemeente Amsterdam is aangespannen. Inzet van het proefproces was de werkwijze van de gemeente bij het vaststellen van de noodzakelijke hulp aan jongeren en hun ouders. 


Wij vinden dat de werkwijze niet volgens wet- en regelgeving verloopt. De rechtbank geeft ons deels gelijk: in een beslissing voor jeugdzorg moet ook meteen staan of iemand voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) in aanmerking komt. En zo ja, wat daarvan de hoogte is. Een ouder hoeft dit niet langer apart aan te vragen.

 

Perspectiefplan en vaststellen uren

Helaas hebben we niet op alle punten gelijk gekregen. Zo vindt de rechtbank dat de gemeente het perspectiefplan als besluit mag beschouwen. Daarnaast hoeft het geen probleem te zijn te zijn als de omvang (in uren) van de jeugdhulp er niet in staat vermeld.

 

Op het moment dat er wél problemen met de omvang van de jeugdzorg zijn, dan kunnen ouders volgens de rechtbank weer met het Ouder- en Kindteam in gesprek gaan. Om langs die weg het juiste resultaat te kunnen behalen.

 

Geen procesbelang voor hoger beroep

Om naar de hoogste bestuursrechter te kunnen stappen, moet er een ‘procesbelang’ zijn. Hier is sprake van wanneer de jongere of de ouders bijvoorbeeld vinden dat meer jeugdhulp nodig is. Het volstaat niet om alleen om principiële redenen hoger beroep aan te tekenen, zoals in deze situatie wel het geval is. In overleg met  de cliënt hebben we besloten niet in hoger beroep te gaan. 

 

Ondersteuning bij aanvraag en bezwaar

De uitspraak van de rechtbank is voor ons geen reden om ons standpunt te veranderen. Wij blijven ouders en jongeren ondersteunen die vinden dat ze te weinig jeugdhulp toegewezen krijgen.

 

Onze cliëntondersteuners kunnen helpen om na te gaan welke jeugdhulp iemand heeft en  – mocht het nodig zijn – bezwaar of beroep aan te tekenen. Onze dienstverlening is gratis. Alleen de daadwerkelijke kosten (versturen aangetekende brief en de griffierechten bij een beroepsprocedure) zijn voor eigen rekening. 

 

Om te voorkomen dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verlopen, is het belangrijk dat u tijdig met ons contact opneemt. U kunt ons bereiken via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of (020)  57 77 999 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel