Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

15 maart 2023

Vacatures voor leden klachtencommissie Zorgbelang Nederland

Het bestuur van Zorgbelang Nederland is op zoek naar nieuwe leden voor haar klachtencommissie. Cliëntenbelang Amsterdam is één van de organisaties die is aangesloten bij Zorgbelang Nederland.

 

Er zijn vacatures voor: 

 • Een voorzitter.
 • Een plaatsvervangend voorzitter. 
 • Twee leden die werkzaam zijn bij een zorgbelangorganisatie.
 • Een lid dat niet werkzaam is bij een zorgbelangorganisatie.

 

Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt klachten voor de (regionale) zorgbelangorganisaties. Cliënten (of hun gemachtigde) die niet tevreden zijn over de bejegening door een van de medewerkers van een zorgbelangorganisatie, richten zich eerst met hun klacht tot de betrokken medewerker en daarna tot diens leidinggevende. Als de onvrede blijft bestaan, kan een cliënt zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Zorgbelang Nederland. 

 

De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling, verzamelt informatie bij beide partijen en doet een uitspraak. Voor enkele specifieke diensten bestaan andere klachtenvoorzieningen. Zorgbelangorganisaties kunnen deze route ook hanteren voor de behandeling van klachten van  medewerkers of andere belanghebbenden. 

 

Samenstelling

De klachtencommissie van Zorgbelang Nederland bestaat uit 6 personen:

 • Voorzitter – jurist en niet werkzaam bij een zorgbelangorganisatie.
 • Plaatsvervangend voorzitter – jurist en niet werkzaam bij een zorgbelangorganisatie.
 • Twee leden die werkzaam zijn bij een zorgbelangorganisatie.
 • Twee leden die niet werkzaam zijn bij een zorgbelangorganisatie.

 

Per klacht wordt een commissie ingericht die bestaat uit een (plaatsvervangend-) voorzitter, een lid dat werkzaam is en een lid dat niet werkzaam is bij een zorgbelangorganisatie. Een ambtelijk secretaris staat de klachtencommissie bij. 

 

Profiel

Naast bovenstaande algemene kenmerken verwachten we van kandidaten dat zij beschikken over:

 • Kennis van en affiniteit met de werkzaamheden van de zorgbelangorganisaties.
 • Ervaring met geschilbeslechting en/of individuele cliëntondersteuning.
 • Analytisch vermogen.
 • Empathisch vermogen.

 

Bijzonderheden

 • De klachtencommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen om algemene ontwikkelingen en de eigen werkwijze te bespreken.
 • De klachtencommissie stelt jaarlijks voor 1 april en een jaarverslag op, eventueel met aanbevelingen voor het bestuur van Zorgbelang Nederland.
 • De leden van de klachtencommissie worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.
 • De verwachte tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten. De afgelopen jaren bedroeg die gemiddeld ongeveer 10 uur per jaar.
 • De (plaatsvervangend) voorzitter en leden die niet werkzaam zijn bij een zorgbelangorganisatie ontvangen een bescheiden vergoeding per jaar en een vergoeding per te behandelen klacht.
 • De bijdragen van leden die in dienst zijn bij een zorgbelangorganisatie, vallen onder de werkzaamheden van hun dienstverband.

 

Meer informatie

Klik hier om de klachtenregeling (mei 2022) te lezen. Voor meer informatie over de verschillende functies kunt u contact opnemen met Han von den Hoff (directeur Burgerkracht Limburg) via hanvondenhoff@burgerkrachtlimburg.nl.

 

Solliciteren

U kunt uw belangstelling uiterlijk 31 maart kenbaar maken via bovenstaand emailadres. We verzoeken u aan te geven voor welke functie u in aanmerking wilt komen en toe te lichten waarom u aan de profielschets voldoet.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel