Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

22 juni 2023

Verbeteringen voor het Amsterdamse beleid hulpmiddelen

In april dit jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente Amsterdam om signalen en ervaringen te delen over de uitvoering van het Amsterdamse beleid rond hulpmiddelen. Het was een prettige bijeenkomst, waar we met cliënten en ervaringsdeskundigen concrete verbeterpunten hebben aangedragen. De problemen rondom hulpmiddelen blijven helaas actueel.

 

Meeverhuizen hulpmiddelen

Op 1 juli 2020 is de nieuwe 'VNG Verbeteragenda toegang hulpmiddelen' gestart. Vanuit dit project zijn 2 convenanten (overeenkomsten) opgesteld: 1 convenant over het meeverhuizen van hulpmiddelen naar een andere gemeente en 1 convenant over complexe hulpmiddelenaanvragen. De gemeente Amsterdam heeft in de tweede helft van 2022 de twee convenanten ondertekend en is op dit moment bezig met de implementatie.

 

In de praktijk zien we helaas dat er nog steeds veel problemen zijn met de aanvraag, levering en reparatie van hulpmiddelen en dat dit grote gevolgen heeft voor mensen die deze hulpmiddelen nodig hebben.

 

Om die reden hebben we de afgelopen maanden met onze werkgroep Hulpmiddelen besproken hoe het staat met de invoering van het 'VNG normenkader hulpmiddelen' in Amsterdam en de bijbehorende convenanten.

 

We hebben daarnaast individuele gesprekken gevoerd met mensen die binnen- en buitenshuis gebruik maken van diverse hulpmiddelen. Het gaat met name om complexe hulpmiddelen. En dan zowel om individuele vervoersvoorzieningen - zoals rolstoelen - als losse woonvoorzieningen en vaste woningaanpassingen. 

 

Problemen met communicatie en bejegening

We hebben al deze recente ervaringen en signalen uit de praktijk verzameld en verwerkt in een gespreksnotitie. In deze notitie gaan we in op de problemen met communicatie en bejegening en de samenwerking met de gemeente, de hulpmiddelenleveranciers en Argonaut Advies (voorheen Indicatie Adviesbureau).

 

De lange wachttijden, het gebrek aan empathie (vermogen om zich in te leven in de ander), problemen rond (spoed)reparaties en het gebrek aan maatwerk bij een keuze voor een hulpmiddel zijn enkele voorbeelden van de problemen waar mensen tegenaanlopen.

 

Deze zaken hebben we besproken met de gemeente. Na de zomer organiseren we een vervolgbijeenkomst met de gemeente en de hulpmiddelenleveranciers. 
Heeft u ervaringen met hulpmiddelen die u graag met ons wilt delen? Neemt u dan contact op met Dessie Lividikou (beleidsmedewerker Wmo) via d.lividikou@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel