Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

25 mei 2022

Verhuisregeling rolstoelwoningen moet voor doorstroming zorgen

Er is een tekort aan rolstoelwoningen in Amsterdam. Onze themagroep Wonen overlegt regelmatig met de gemeente om dit onderwerp te bespreken. De gemeente heeft een aantrekkelijke regeling gemaakt voor mensen die bereid zijn te verhuizen uit een rolstoelwoning. Dat kan zijn omdat de woning niet (meer) nodig is, of omdat ze kleiner willen gaan wonen.

 

Ruud Fiere, onze beleidsmedewerker Wonen: “De gemeente heeft plannen gemaakt voor de bouw van 206 nieuwbouw rolstoelwoningen. Dit moet de komende 8 jaar gebeuren. Maar dat duurt nog even, en er is nog altijd een lange wachtlijst. Door de verhuisregeling komen er extra woningen vrij, waardoor de wachtlijst hopelijk zal slinken.”

 

Indra komt weer buiten

Via de verhuisregeling is bijvoorbeeld een geschikte woning vrijgekomen voor Indra. Zij kreeg al in juli 2018 te horen dat ze in aanmerking kwam voor een rolstoelwoning. Toen begon het wachten. Om buiten te komen moest haar man Indra 58 treden naar beneden tillen en later weer omhoog.

 

Dat is te zwaar om vaak te doen. De kinderen snapten niet waarom hun moeder ze niet naar school bracht of met hen naar de kinderboerderij ging. Nu de verhuizing voorbij is, kan dat allemaal weer. Het gezin is dolgelukkig.

 

Nog steeds verkoop van ‘niet-officiële’ rolstoelwoningen

Het voorbeeld van Indra is een kleine lichtpuntje in de woningnood. Want er worden nog steeds rolstoelwoningen uit het sociale segment verkocht door woningcorporaties. Ruud: “Dit gaat meestal om woningen die via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) rolstoelgeschikt zijn gemaakt, en dus niet het etiket ‘rolstoelwoning’ hebben.

 

Deze woningen zijn lang niet altijd geschikt voor langdurig gebruik door een rolstoeler die permanent aan een rolstoel is gebonden. Indien de woning daarvoor volledig geschikt is, kan de corporatie worden gevraagd om deze definitief als rolstoelwoning aan te merken. Maar dat moeten ze dan wel willen.”

 

Extra woningen als rolstoelwoning aanwijzen

De gemeente heeft geen zicht op Wmo-aangepaste woningen, maar wel op de ‘officiële’ rolstoelwoningen. Daar zijn met de corporaties afspraken over gemaakt. Zowel de gemeente als wij blijven werken aan het aanpasbaar maken van woningen en om deze defintief als rolstoelwoning aan te wijzen.

 

Ruud: “Zodra we adressen van woningen hebben die mogelijk aangewezen kunnen worden als rolstoelwoning, delen we die met de gemeente. Deze kan dat dan onderzoeken. En we melden ook die adressen, waarvan we vermoeden dat ze onrechtmatig in de verkoop worden gezet.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Verhuisregeling: subsidie en voorrang op andere woning

De gemeente heeft een subsidieregeling opgesteld voor mensen die willen verhuizen uit hun rolstoelwoning. U kunt subsidie aanvragen voor deze verhuisregeling als u een rolstoelwoning huurt en wilt verhuizen naar een kleinere rolstoelwoning of naar een gewone woning.

 

Als u deelneemt aan de regeling, dan krijgt u bij WoningNet voorrang op passende, beschikbare woningen in Amsterdam.