9 februari 2011

Veroordeeld tot thuiszitten

Steeds minder begeleiding bij werk voor mensen met een arbeidshandicap. Budgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening ontkomen niet aan bezuinigingen bij gemeenten. Uit de Signaleringsrapportage van MEE Amstel en Zaan blijkt dat de groep mensen met een arbeidshandicap woonachtig in de stadsregio Amsterdam hard wordt getroffen. Een zelfstandig bestaan zit er voor velen van hen niet meer in. Ook wij als Cliëntenbelang Amsterdam herkennen dit beeld.

 

Vooruitzicht op baan

Neem Ben (20 jaar, lichte verstandelijke beperking). Hij was enthousiast aan het werk in de groenvoorziening waar hij begeleiding kreeg om praktische en sociale vaardigheden aan te leren. Zijn werkplek was gekoppeld aan het behalen van een diploma. Afronding van zijn opleiding bood Ben het vooruitzicht op een baan bij een reguliere werkgever. Tot opluchting van zijn ouders, die zagen hoe hun zoon het verkeerde pad op ging toen hij nog geen werk had. Door bezuinigingen vanuit de gemeente Purmerend, hield het traject echter van de ene op de andere dag op. Nu zit Ben weer thuis. Zonder de begeleiding, zonder structuur en zonder inkomen. Zijn ouders houden hun hart vast.

 

Begeleiding is nodig

Karin, bijna dertig, is er aan toe op zichzelf te wonen. Daar is een vast inkomen voor nodig. Karin wil graag werken, maar met haar lichte verstandelijke beperking is het moeilijk om een baan te vinden. Nog lastiger blijkt het om een baan te behouden. Om goed te functioneren heeft Karin enige begeleiding nodig. Maar begeleiding is in Amsterdam niet meer beschikbaar. Karin staat nu op de wachtlijst Wsw, maar heeft voorlopig weinig kans op werk met begeleiding. Een aanvraag voor een Wajonguitkering is afgewezen. Zonder inkomen zit er niets anders op, dan bij haar moeder te blijven wonen.

 

Signaleringsrapportage

Naast gemeentelijke bezuinigingen staan er ook ingrijpende, landelijke hervormingen op stapel op het gebied van regelingen voor arbeidsgehandicapten. MEE Amstel en Zaan en Cliëntenbelang Amsterdam maken zich zorgen over de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor hen ontbreken de noodzakelijke voorwaarden voor (economische) zelfstandigheid. 

 

Twee maal per jaar brengt MEE een Signaleringsrapportage uit met daarin signalen van problemen die mensen met een beperking in hun dagelijks bestaan tegenkomen. Deze problemen zijn vaak lokaal of regionaal op te lossen, of kunnen worden verminderd. In de laatste rapportage is er extra aandacht voor de gevolgen van bezuinigingen voor de participatie van arbeidsgehandicapten binnen de stadsregio Amsterdam.

 

(Bron: 8 februari, MEE Amstel en Zaan en Cliëntenbelang Amsterdam)  

 

Deel dit artikel