Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

20 september 2018

Vertrek Rita Loholter als lid Kerngroep PMA

Rita Loholter verlaat ons als lid van de Kerngroep van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA). Na 4 leerzame jaren neemt zij met een goed gevoel afscheid. Rita blikt kort terug.

 

Rita Loholter.jpgLeerzame tijd

Terugkijkend heb ik de afgelopen 4 jaar veel geleerd bij het Platform Mantelzorg Amsterdam. Ik weet nog goed hoe zenuwachtig ik was, toen ik met een PMA-collega bij een gemeentelijke raadsvergadering met veel bezoekers over de Amsterdamse mantelzorgers vertelde en inhoudelijke vragen moest beantwoorden. Gelukkig had ik me goed voorbereid.

Praten in het openbaar gaat me nu iets makkelijker af.

 

Het werk bij het PMA is veelzijdig. Zo vond ik het fijn om te helpen met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenbeleidsplan en met PMA-collega's de visie voor de komende jaren te bepalen. Als belangenbehartiger en GGz-mantelzorger nam ik deel aan talloze onderzoeken, en zat ik in klankbord- en expertisegroepen. Ik leerde buiten de GGz andere mantelzorgers kennen, met hun eigen specifieke lief en leed.

 

Het PMA doet er toe; de gemeente waardeert onze mening zeer. Het contact met de gemeente is goed en adviezen worden vaak overgenomen. We hebben dan ook veel bereikt. Dit zijn de belangrijkste successen:

  • De gemeente heeft de door het platform omschreven definitie van de mantelzorger overgenomen.
  • Álle mantelzorgers zijn bij de gemeente in beeld, ook de jonge en GGz mantelzorger.
  • Het verschil tussen vrijwilliger en mantelzorger is verduidelijkt, ook in de verordening van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo).
  • Amsterdamse mantelzorgers met weinig geld ontvangen een vergoeding voor de kosten in het Openbaar Vervoer. 
  • De gemeente past de 'Verordening Hulp bij het huishouden' aan en betrekt jonge kinderen niet bij indicatiestelling.

 

Ik kijk terug met een goed gevoel. Het PMA zal ik altijd een warm hart blijven toedragen en ik wens de leden de komende jaren heel veel succes en plezier!

  

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden