16 december 2020

Vertrekkend voorzitter RvT: “Cliëntenbelang is zelfbewuster geworden.”

Judith Meijer, voorzitter van onze Raad van Toezicht, vertrekt na 5 jaar. Het is ook een letterlijk vertrek: in januari emigreert ze naar Saba, het Nederlands-Caraïbisch eiland. Daar is ze aangesteld als directeur van een zorginstelling. Judith: “Er is veel gebeurd tijdens mijn voorzitterschap. Cliëntenbelang is zelfbewuster geworden en vaart nu een meer autonome koers. Ik ben blij dat ik daar voor een klein deel aan heb mogen bijdragen.”

 

Judith Meijer.jpgJudith heeft nog meegemaakt dat we aan de Plantage Middenlaan zaten: “Dat had een andere sfeer dan het kantoor nu, was meer een huiskamer.” De verhuizing naar het INIT-gebouw is niet de enige verandering tijdens haar voorzitterschap. Om maar wat te noemen: een nieuwe directeur, een andere organisatiestructuur, een uitbreiding van het werkgebied (Noord-Holland) en een aangepaste strategische koers.

 

Unieke positie maakt het verschil

Terugkijkend ziet Judith dat Cliëntenbelang zelfbewuster is geworden en beter invulling kan geven aan haar unieke positie. “We zijn onderdeel van een landelijk netwerk van patiënten- en cliëntenorganisaties, zoals de Zorgbelang-organisaties, maar onze focus is breder dan zorg. Onze naam, Cliëntenbelang, weerspiegelt dat.”
 

“Ook uniek is dat niet de provincie, maar de gemeente Amsterdam ons financiert. Dat geeft ons veel mogelijkheden tot samenwerking met, en beïnvloeding van het beleid van de gemeente, zoals nu bijvoorbeeld tijdens de reorganisatie van de wijkzorg. De achterban heeft haar mening over de nieuwe buurtteams kunnen geven aan de overlegtafel, zonder dat wij als organisatie ertussen zaten. Wij faciliteren alleen, door het organiseren van zo’n bijeenkomst.”

 

Professionalisering lukt

Judith is niet iemand die alleen maar op de winkel past: “Mijn voornemen in 2015 was om de organisatie te helpen om professioneler te worden, bijvoorbeeld door meer projectmatig te gaan werken. Dat is volgens mij gelukt. Hoewel we als Raad van Toezicht bescheiden moeten zijn over onze rol. De werkorganisatie doet het werk, wij stellen vooral kritische vragen, zijn klankbord en bieden steun."

"Onze eigen rol is trouwens ook geprofessionaliseerd. Van een toezichthoudend Bestuur werden we dit jaar een Raad van Toezicht (RvT). Het voordeel daarvan is dat er duidelijke regels zijn hoe je als organisatie, directeur-bestuurder, RvT en leden van de vereniging met elkaar samenwerkt. Wat kan de directeur-bestuurder bijvoorbeeld beslissen, wat de RvT en wat beslissen we met z’n allen?”

 

Nieuwe koers

De lidorganisaties vroegen Judith bij haar aantreden om eens kritisch naar de organisatiestructuur te kijken. “Voorheen liepen de contacten tussen de werkorganisatie en de lidorganisaties via zogeheten clusters, zoals die voor de ouderen, mensen met een verstandelijke of psychische beperking en de stadsdeelgroepen.

 

Het afscheid van de clusters als bestuurlijk orgaan heeft gezorgd voor meer onderling contact tussen en met de lidorganisaties. Het was ook het begin van het thematisch werken, een werkwijze die centraal staat in de nieuwe koers. De 3 thema’s - inclusieve samenleving, goed wonen en persoonsgerichte zorg - verbinden alle doelgroepen.

 

Het voordeel is dat we hierdoor beter samen kunnen optrekken en beter kunnen kiezen welke projecten we wel of niet doen. Dat is ook nodig, omdat we de afgelopen jaren steeds meer in opdracht van derden zijn gaan werken.”

 

Steuntje in de rug

In de loop der jaren is het Judith steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het is om op te blijven komen voor mensen met een beperking of chronische ziekte: “Soms is het bijvoorbeeld nodig dat één van onze cliëntondersteuners naast hen gaat staan. Dat steuntje in de rug helpt cliënten vaak om net wat langer op te komen voor hun recht, waar ze het in hun eentje al eerder hadden opgegeven.

 

Dat vind ik het mooie van het werk. Net zoals onze invloed op de stad. Zonder Cliëntenbelang was Amsterdam bijvoorbeeld een stuk minder toegankelijk, en was er minder nagedacht over wat de verandering van de wijkzorg voor mensen gaat betekenen.”

 

Vrijwilligersdagen een feestje

Judith wordt het komend jaar tijdelijk opgevolgd door Adriaan de Ruig, al jaren lid van de RvT en van de financiële commissie. Ze wil hem en de andere RvT-leden al wel iets meegeven: “Houd voeling met de achterban en met de medewerkers.

 

En blijf vooral naar de vrijwilligersdagen gaan, want die zijn echt een feestje. Tijdens de vrijwilligersdagen kon ik even lekker achter de vergadertafel vandaan, en ontmoette ik een rijke schakering aan mensen. In één oogopslag zie je voor wie je het doet.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Waarnemend voorzitter

De functie van voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in 2021 waargenomen door RvT-lid Adriaan de Ruig. Dan loopt ook zijn termijn af. In de tussentijd gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de langere termijn.