28 juni 2019

Wmo-begroting: college vangt tekort op met extra geld

Het aantal Amsterdammers dat ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven en wonen groeit. Dan gaat het vooral om ambulante ondersteuning om het dagelijks leven te organiseren, overzicht te houden en te voorkomen dat problemen zich opstapelen of dat mensen vereenzamen. Het college van B&W heeft besloten om het tekort op de begroting voor maatschappelijke ondersteuning op te vangen door extra geld uit te trekken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Daar zijn we blij om. 

 

Geen hoge Pgb’s voor mensen met veel uren ondersteuning

De wethouder Simone Kukenheim (Zorg) wil € 1,2 miljoen besparen door mensen die een Persoonsgebonden budget (Pgb) hebben voor ambulante ondersteuning en veel uren hulp nodig hebben, strenger te gaan beoordelen. Het college wil een maximum stellen aan het aantal uur, waarvoor deze groep cliënten een Pgb kan krijgen. Deze maatregel vinden we alarmerend. We hebben de raadsleden opgeroepen om de wethouder kritische vragen te stellen over de onderbouwing van dit voorstel. De raadsleden van Bij1 en Groen Links deelden onze zorg.

 

Onze vragen waren:

  • Waarop baseert het college de besparing van € 1,2 miljoen?
  • Hoeveel clienten met een grote omvang van het Pgb krijgen volgens het college te maken met een wijziging in de zorg om deze besparing te halen?
  • Kan het college een schatting geven van het aantal clienten dat een Pgb heeft met het informele tarief van € 20,-? En wat de financiële gevolgen zijn, wanneer deze zorg in natura gefinancierd wordt? 

 

Geen sterk argument

Op 27 juni jl. besprak de Raadscommissie Zorg, Jeugd en Sport (ZJS) de begroting voor de 2e keer. Volgens de wethouder zou voor sommige cliënten met een grote zorgvraag, een Pgb misschien niet geschikt zijn.  Omdat zij niet zelfredzaam genoeg zijn om hun zorg via een Pgb te organiseren. Dit vinden we geen sterk argument, want de gemeente controleert nu al tijdens de indicatiegesprekken of mensen in staat zijn om met een Pgb om te gaan. Dat is een voorwaarde om een Pgb te kunnen krijgen.

 

Als een cliënt een Pgb niet zelf kan beheren, wordt deze alleen toegekend als een familielid of andere naaste de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. Dit is een verantwoorde manier om te zorgen dat de ondersteuning goed georganiseerd wordt.

 

Waarom wil de wethouder dit nu tegengaan?

De wethouder antwoordde op deze vraag dat het tarief waarvoor de gemeente dezelfde zorg bij aanbieders inkoopt, lager is dan het Pgb-tarief. Vooral bij veel uren zorg, zou het daarom voordeliger zijn om te stimuleren dat cliënten naar zorg in natura (ZIN) overstappen. En door de tekorten is de gemeente genoodzaakt om zo efficiënt mogelijk met geld om te gaan.

 

De redenering dat het Pgb duurder is dan zorg in natura gaat volgens ons niet op voor een Pgb voor het informele tarief van € 20,- per uur. Dit tarief is zelfs lager dan het ZIN-tarief. Hier ging de wethouder echter niet op in. We vinden dat het college de besparing van € 1,2 miljoen niet goed heeft onderbouwd. Helaas bleek in de raadscommissie dat de leden van de gemeenteraad weinig konden doen om de maatregel tegen te gaan. Want voor iedere motie die een partij wil indienen, moet geld zijn om deze uit te voeren. En het geld is op.

 

Pgb of zorg in natura

De wethouder gaf aan per situatie te willen bekijken of cliënten goed geholpen zijn met hun zorg via een Pgb of dat zorg in natura ook mogelijk is. En dat niemand tussen wal en schip zal vallen. We zullen de komende periode nauwlettend volgen hoe de gemeente dit in de praktijk wil uitvoeren. En we zullen de gemeenteraad vragen om van de wethouder eerst een uitgewerkt voorstel te vragen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel


Wie heeft ambulante ondersteuning nodig?
Ambulante ondersteuning is belangrijk voor mensen die door psychische problemen, ernstige lichamelijke beperkingen, autisme, een licht verstandelijke of zintuiglijke beperking, dementie of hersenletsel, niet zelfstandig hun dagelijkse zaken kunnen regelen of sociale activiteiten kunnen ondernemen. 
Het is praktische hulp om zaken te regelen, begeleiding bij het maken van keuzes die iemand alleen niet kan overzien, of bij het ondernemen van activiteiten als iemand dit niet zelfstandig kan. Ambulante ondersteuning kan verleend worden als zorg in natura of met een Pgb. Veel mensen zijn geholpen met enkele uren begeleiding per week, maar een kleine groep Amsterdammers heeft intensieve begeleiding nodig.