Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

31 januari 2018

Wmo-indicatie met Pgb afgelopen? En niet op tijd verlengd?

Hebt u een indicatie voor ambulante ondersteuning of Hulp bij huishouden? En hebt u daarvoor een Persoonsgebonden budget (Pgb)? Dan moet u zelf tijdig de verlenging aanvragen.

 

6 weken van tevoren

In uw beschikking staat de datum, waarop de indicatie afloopt. Zes weken van tevoren moet u zélf laten weten dat u de indicatie wilt verlengen. Als u hiermee te laat bent, loopt de indicatie af en krijgt u geen budget meer.  U moet dan opnieuw een aanvraag indienen.

 

Wachten op nieuwe indicatie

Is dit bij u het geval en was u te laat met het aanvragen van de verlenging? Dan willen wij graag weten, hoe lang u moet wachten op een nieuwe indicatie. Waar wij ook benieuwd naar zijn, is of de informatie die de gemeente u hierover geeft, duidelijk genoeg is. 

 

Als namelijk blijkt dat u en vele andere Amsterdammers hierdoor zonder zorg of ondersteuning komen te zitten, dan zullen wij bij de gemeente aandringen op een oplossing. U kunt het ons laten door een mail te sturen aan Marijke de Jeu via m.dejeu@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Hulp nodig?

Mocht u hulp nodig hebben bij het opnieuw aanvragen van ondersteuning of bij het opnieuw invullen van het Pgb-plan, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke cliëntondersteuners via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 57 77 999.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden