8 mei 2019

Beschikking HbH bevordert rechtspositie cliŽnten

Vanaf de zomer verandert de toekenning voor Hulp bij het Huishouden (HbH) gedeeltelijk. Cliënten krijgen straks niet alleen een ondersteuningsplan van de zorgaanbieder, maar ook een formele brief (beschikking) van de gemeente. Wij zijn blij met deze eerste stap. We verwachten dat de gemeente op termijn ook het aantal uren zorg in de beschikking zal opnemen.

 

'Cliënten krijgen straks een beschikking van de gemeente over huishoudelijke hulp, ambulante ondersteuning en dagbesteding', zo schrijft wethouder Zorg Simone Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad.

 

Winst

Dat is winst, en daar hebben wij ons hard voor gemaakt, onder andere door het voeren van een proefproces. Het feit dat cliënten nu alléén een ondersteuningsplan krijgen dat een zorgaanbieder heeft opgesteld, ondermijnt hun rechtspositie. Tegen een ondersteuningsplan kan een cliënt namelijk minder makkelijk bezwaar aantekenen dan tegen een gemeentelijke beschikking.
 

Aantal uren nog niet genoemd

Fatima Ouariachi, onze beleidsmedewerker Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo): “De rechter bepaalde vorig jaar dat ook het aantal uren hulp in de beschikking moet staan. Helaas zal dit nog niet direct gebeuren. De gemeente geeft aan dat ze tijd nodig heeft om dit administratief vorm te geven. Ze wil de administratie voor hulpverleners zo eenvoudig mogelijk houden. Een prima uitgangspunt, maar duidelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten vinden we nog belangrijker. Zonder het aantal uren weten cliënten niet waarop ze kunnen rekenen. Duidelijkheid over wat een indicatie inhoudt, is belangrijk als je afhankelijk bent van goede hulp.”

 

Lees ook het artikel 'Eerlijke schoonmaakuren: hoe een lange adem loont.'

 

 


Gesprek laden

Deel dit artikel