25 juli 2019

Bezuinigingen op mantelzorgondersteuning deels teruggedraaid

Volgend jaar wordt niet 400.000, maar 300.000 euro bezuinigd op mantelzorgondersteuning. Dat is het resultaat van de debatten over de gemeentelijke Voorjaarsnota 2019, waarbij ook Malène Duijst namens ons Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) insprak. De bezuinigingen staan haaks op het coalitieakkoord 'Een nieuwe Lente, een nieuw geluid' uit 2018. De gemeente zou mantelzorgers juist meer gaan waarderen en voldoende ondersteunen.

 

Wethouder Simone Kukenheim gaf geen reden, waarom juist op mantelzorg bezuinigd gaat worden om de tekorten op de Jeugdzorg op te vangen. Malène Duijst, coördinator van het PMA: “Volgend jaar een ton minder bezuinigen is een schamele tegemoetkoming van het college, temeer omdat we weten dat de bezuinigingen in 2021 oplopen tot 1,4 miljoen euro.”

 

Niet verantwoord

“De wethouder vindt de bezuiniging verantwoord, maar daar zijn wij het niet mee eens. Door de bezuinigingen komt het vangnet voor mantelzorgers in gevaar. 17 procent van de mantelzorgers is nu al overbelast. Daarbij gaat het vooral om mantelzorgers die zwaardere mantelzorg geven. Voor hen is de geestelijke belasting erg zwaar. Het werk dat normaal door beroepskrachten zou worden gedaan, zoals respijtzorg, wordt nu toebedeeld aan vrijwilligers. Die zet je niet zomaar zonder training in bij complexe zorgvragen.”

 

Doelmatige besteding subsidies

De mantelzorgondersteuning staat weer meer onder druk nu. Daarom vindt het PMA het des te belangrijker dat er goed gekeken wordt naar een doelmatige besteding van de subsidies die vallen onder de invulling van de notitie ‘Samen Vooruit, Sociale Basis.’ Het geld dat over de stadsdelen wordt verdeeld, mag bijvoorbeeld aan allerlei andere zaken dan mantelzorg besteed worden. 

 

Mantelzorgbeleid noodzakelijk

In de notitie 'Samen Vooruit, Sociale Basis' wordt mantelzorg alleen genoemd in relatie tot dementie en ouderen. Het PMA werkt daarom aan een brief aan de gemeente over mantelzorg en dementie. Duijst: “Wij missen alle andere soorten mantelzorgers in het gemeentelijk beleid. Zij dreigen tussen de wal en het schip te vallen, zoals blijkt uit de huidige bezuinigingen op projecten voor jonge mantelzorgers en mantelzorgers van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz).

 

Wij willen dat er een beleidsstuk komt met een visie op álle mantelzorgers. Preventie vinden wij bijvoorbeeld heel belangrijk. Mantelzorgers lopen een groot risico om zelf ook patiënt te worden, als voldoende ondersteuning ontbreekt. Daar op voorhand op bezuinigen is de omgekeerde wereld.”

 

Meer lezen

Coalitie Amsterdam schrapt korting op mantelzorg (Parool.nl, 10 juli 2019)
Inspraak PMA: mantelzorgers meer onder druk (website Cliëntenbelang Amsterdam, 29 juni 2019)

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Het Platform Mantelzorg Amsterdam behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Cliëntenbelang Amsterdam.