29 juni 2019

Inspraak PMA: mantelzorgers meer onder druk

Ons Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) maakt zich grote zorgen over de maatregelen die de gemeente deze maand heeft gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2019. En daarom heeft de coördinator van het PMA Malène Duijst tot 2 keer toe ingesproken in de Raadscommissie Zorg: op 6 juni en 27 juni. 

 

Geschrokken

Evenals veel raadsleden en organisaties voor de ondersteuning van mantelzorgers schrok het PMA van de voorgenomen bezuinigingen die genoemd staan in de Voorjaarsnota. Dat was de aanleding om op 6 juni in te spreken. De bezuinigingen staan namelijk haaks op wat er in het coalitieakkoord 'Een nieuwe Lente, een nieuw geluid' uit 2018 staat. De gemeente zou volgens eerdere afsprakenplannen mantelzorgers meer gaan waarderen, terwijl er nu een voorstel ligt om onder meer het mantelzorgcompliment af te schaffen. Daarnaast is onduidelijk of er genoeg ondersteuning is, wat deze inhoudt en waarom de gemeente deze aanbiedt. Veel mantelzorgers vinden nu al dat de ondersteuning onvoldoende is. 

 

Heldere aanbevelingen

In het rapport 'Mantelzorgondersteuning' van de Rekenkamer Metropool Amsterdam uit 2016 staan heldere aanbevelingen aan de gemeente. Eén daarvan was het opstellen van een mantelzorgbeleid. De meeste aanbevelingen heeft de gemeente de afgelopen jaren niet overgenomen. Het PMA heeft ervoor gepleit om daar nu mee te beginnen. Dan kunnen alle partijen daarna beter beoordelen waar meer of minder geld naar toe zou moeten gaan.

 

Sociale basis in gevaar

Het PMA is ervan overtuigd dat dat de sociale basis in de stad gevaar loopt, omdat mantelzorgers veel zorg en ondersteuning verlenen in plaats van beroepskrachten als gevolg van eerdere bezuinigingen. Gaat de gemeente op deze lijn verder, dan verwacht het PMA dat steeds meer Amsterdammers en hun familie of gezin problemen krijgen; geestelijk, financieel en sociaal gezien. En dat mag niet gebeuren. 

 

Inspraak op 27 juni

Inmiddels bleek dat er € 5,8 miljoen reguliere subsidie overbleef voor mantelzorg en dat de genoemde bezuinigingen van € 1,3 miljoen 'incidentele middelen' betroffen. Helaas worden goede zaken stopgezet, zoals aandacht voor de jonge mantelzorgers en mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Zonder dat is gekeken naar de effectiviteit van deze aanpak. Veel kennis wordt over boord gegooid hierdoor. Gewoonweg omdat er bezuinigd moet worden. 

 

Aandachtspunten

Het PMA pleitte ook nu weer voor:

  • Structureel mantelzorgbeleid voor alle soorten mantelzorgers.
  • Een consultatiebureau voor mantelzorg, waar mantelzorgers terecht kunnen vóórdat ze overbelast (dreigen te)raken.
  • Meer inzet van de gemeente op preventie en de diversiteit van de mantelzorgers. 

 

Voorspelbare reactie wethouder

De reactie van de wethouder org Simone Kukenheim was voorspelbaar. Ze somde op wat er allemaal wél was gedaan en en welke beleidsstukken er zijn. Dat was niet naar tevredenheid van het PMA: dat was gekomen voor wat er níet is en enorm wordt gemist. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Inspraakreactie PMA 6 juni 2019

 

Inspraakreactie PMA 27 juni 2019

 

Lees ook het artikel op Parool.nl van 13 juni 'Amsterdam gaat miljoenen bezuinigen op mantelzorg', waarin Malène Duijst aan het woord komt.