28 september 2020

Directeur-bestuurder Lauria: “Laat rechtvaardigheid juist nu uw kompas zijn”

Begin september presenteerden de coalitiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en D66 de nota ‘Samen Sterker uit de crisis’, met daarin ingrijpende bezuinigingsvoorstellen. Besparingen zijn noodzakelijk om het grote financiële tekort als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Directeur-bestuurder van Cliëntenbelang Amsterdam Deborah Lauria: “Dit college heeft zich met haar coalitieakkoord een rechtvaardig college getoond; laat rechtvaardigheid juist nu uw kompas zijn bij het maken van moeilijke keuzes.”

 

Deborah Lauria artikel wachtlijsten GGz 13 aug 2020.jpg“Jonge mensen, volwassenen, ouderen, mantelzorgers die vanwege hun gezondheid en persoonlijke omstandigheden kwetsbaar zijn en aangewezen op ondersteuning, moeten kunnen blijven rekenen op goede zorg en goede voorzieningen. Dat is geen luxe, het is voor hen pure noodzaak om een menselijk bestaan te kunnen leiden.” 

 

Geen budgetplafond specialistische jeugdhulp

Daarom zouden wij het een slechte keuze vinden als de gemeente het budgetplafond op specialistische jeugdhulp verder zou verlagen. Deze besparingsoptie is geen goede keuze, omdat oplopende wachtlijsten al jaren een groot probleem vormen.

 

Het verder beperken van jeugdhulp betekent verergering van problemen en al moeilijke (thuis)situaties, met bovendien hogere zorgkosten op de langere termijn. Dat laatste is in strijd met het goede voornemen van het Amsterdamse college om sterker in te zetten op preventie.

 

Besparingen noodopvang

Ook zijn we tegen eventuele besparingen op noodopvang, Hulp bij het huishouden en logeeropvang: de toegang tot deze voorzieningen is al streng. Een verdere versobering is onwenselijk en creëert afstand tussen gemeente en haar burgers, met mogelijk juridische consequenties. Lauria: "Onderdak of Hulp bij het huishouden zijn niet voor niets in wet- en regelgeving vastgelegd. Het betreft geen luxe voorzieningen, maar bittere noodzaak.“

 

Voor ambulante ondersteuning, dagbesteding, Hulp bij het huishouden en maatschappelijke opvang zijn er nu al wachtlijsten. Daarop bezuinigen is zeer onwenselijk. Om de uitgaven te begrenzen willen wij liever kijken naar de draagkracht van Amsterdammers. Daarom zijn we voorstaander van een rechtvaardig beleid gebaseerd op inkomensafhankelijke eigen bijdragen.

 

Inzetten op preventie

Om een dergelijk beleid te kunnen hanteren, is aanpassing van wetgeving nodig. Lauria: “Laten we de gezamenlijke lobby met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting het Rijk intensiveren om dit te verwezenlijken. Cliëntenbelang Amsterdam biedt graag haar steun daarbij aan.

De keuze om extra in te zetten op preventie steunen we van harte. Laten we daarbij niet vergeten dat ervaringsdeskundigen daarin veel kunnen betekenen.”

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Reacties op voorstellen

Eerder deze maand hebben we gereageerd op de bezuinigingsvoorstellen op het Aanvullend Openbaar Vervoer. Lees het artikel 'Eerst OV verbeteren, dan pas bezuinigen op AOV'.

 

Vandaag hebben we een reactie verstuurd naar de Raadscommissie Zorg, Jeugd en Sport op de bezuingingsvoorstellen voor de Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).