29 juni 2021

‘Dromen over wonen’ belangrijke stap naar meer inspraak

Omdat het hoog tijd is dat alle betrokken organisaties het onderwerp ‘inclusief wonen’ op de agenda zetten, organiseerden we op 24 juni jl. het online praatprogramma ‘Dromen over wonen’. Tijdens het programma ging het niet alleen over dromen, maar ook over het maken van harde afspraken, vastgelegd in een akkoord. Afspraken waaraan alle betrokken partijen zich zullen moeten houden, waardoor bouwen en wonen voor iedereen (inclusief) realiteit kan worden. Begin volgend jaar willen we een dergelijk akkoord voorleggen aan alle betrokken partijen. Op basis van de gesprekken in de studio verwachten we dat er echt iets in beweging zal komen. 

 

Een ervaringsdeskundige mailde na afloop van de gesprekken in de studio: "Prima middag, vlot, veel inhoud, veel deskundigheid, problemen zijn goed naar voren gebracht, er is weer hoop."

 

Onze beleidsmedewerker Wonen Ruud Fiere is blij met het resultaat: “We hebben afspraken kunnen maken om op het gebied van 'Inclusief wonen' samen op te trekken en dit vast te leggen in een akkoord.”

 

Ruud: “De afspraken die we maken in dit akkoord moeten uitstralen dat iedereen zich bewust is van het doel van het VN-verdrag Handicap en ernaar gaat handelen. We willen afspraken maken met de gemeente, corporaties en ontwikkelaars.

 

Als het aan ons ligt moeten alle bouwplannen voldoen aan eisen die 'Inclusie' waarborgen. Zo zou het toetsen van plannen door een werkgroep 'Inclusiviteit' een vast onderdeel kunnen zijn bij nieuwbouw en renovatie."

 

(Hieronder kunt u kijken naar de reportage 'Dromen over wonen'. Het artikel loopt daaronder nog door.)

Meer bouwen met een sociaal gezicht

Wethouder Wonen Laurens Ivens zat natuurlijk ook aan de gesprekstafel. Hij vertelde dat hij een gehandicapt zoontje heeft, en daardoor ook 'inclusief bouwen' beter op zij netvlies heeft. Gespreksleider Kemal Rijken prees hem voor de bouw van 50.000 nieuwe woningen tijdens zijn periode als wethouder.

 

Een van de andere gasten plaatste daarbij de kanttekening dat er vooral gebouwd wordt voor de markt, en minder met een sociaal gezicht. Ruud Fiere: “Als wonen een recht is, moeten we beter nadenken over de verdeling en het ‘passend bouwen’, zowel van de bestaande bouw als nieuwbouw.”

 

Voorstel voor keurmerk

Marjan Stomph, lid van onze themagroep Inclusief Wonen, pleitte in haar column voor meer creativiteit en een keurmerk voor planontwikkeling. Jacqueline van Loon van de Stichting !Woon viel haar bij: “Toen duurzaamheid van woningen een aantal jaar geleden hoog op de agenda kwam te staan, kwam er een keurmerk, het energielabel. Nu zou er ook een keurmerk moeten komen voor inclusief wonen.”

 

Nu al resultaat

Ook Stella Kroese was te gast. Ze is als vrijwilliger lid van onze themagroep 'Inclusief Wonen' is tevreden over de middag: “Ik heb mijn netwerk aardig kunnen uitbreiden. Zo heb ik contact gelegd met Wil van Schendel, directeur- bestuurder van de Sociale Maatschap, die namens de Buurtteams aanwezig was. Zij gaat nadenken over een 'woonzorgvisie' voor het nieuwbouwproject Hamerkwartier in Noord. Hier proberen we inclusief wonen, en dus ook zorg, op de agenda te krijgen van het projectteam.”

 

Vrijwilligers gezocht!

Voor onze themagroep 'Inclusief wonen' zoeken we vrijwilligers. Hierin werken we hard aan bouwen en wonen voor iedereen. Klik hier voor meer informatie

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Gasten in de studio

Op 24 juni waren te gast:

  • Ada Bolder (coördinator Vereniging De Latei)
  • Laurens Ivens (wethouder Wonen gemeente Amsterdam)
  • Henrike Klok (Woningstichting Rochdale Amsterdam)
  • Stella Kroese (lid themagroep 'Inclusief Wonen')
  • Deborah Lauria (directeur-bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam)
  • Jacqueline van Loon (directeur-bestuurder Stichting !Woon)
  • Will van Schendel (directeur-bestuurder De Sociale Maatschap)
  • Marian Stomph (lid themagroep 'Inclusief Wonen' 

 

Binnenkort is de uitzending terug te zien op ons Youtube-kanaal. Hierover zullen we u weer informeren.