25 oktober 2018

Hoogste bestuursrechter: gemeente moet huishoudelijke hulp in uren vaststellen

De Centrale Raad van Beroep heeft in een rechtszaak tegen de gemeente Steenbergen bepaald dat de gemeente de huishoudelijke hulp altijd in uren en minuten moet indiceren, zodat de burger weet waar hij of zij aan toe is. Het besluit mag niet alleen in algemene termen gaan over ‘een schoon en leefbaar huis’. Voor Amsterdammers is dit ook goed nieuws, want een uitspraak van de hoogste bestuursrechter geldt namelijk voor het hele land.

 

Elke gemeente in Nederland zal nu de Wmo-zorg in uren en minuten moeten gaan vaststellen. Ook de gemeente Amsterdam zal haar indicatiebeleid op dit punt moeten aanpassen.

 

Duidelijke besluiten

Waarom zijn we hier nu zo blij mee? Sinds juli 2017 geeft de gemeente Amsterdam in haar besluit alleen aan of iemand recht heeft op een ‘schoon en leefbaar’ huis. Cliënten hebben dus geen recht meer op een vast aantal uur, waardoor de zorgaanbieder opeens het aantal uur kan verlagen. Hiertegen kunnen Amsterdammers volgens de gemeente geen bezwaar maken. Wij vinden dat hierdoor de rechtspositie van cliënten aangetast wordt.

 

Proefproces

Het indiceren in uren en minuten is één onderdeel van het proefproces dat wij op 5 september zijn begonnen tegen de gemeente Amsterdam. De rechtbank van Amsterdam zal naar verwachting op dit onderdeel de hoogste bestuursrechter volgen. Over de andere onderdelen van ons proefproces over het Amsterdamse indicatiebeleid zal de rechter begin december uitspraak doen (en niet zoals eerder vermeld op 17 oktober).

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wij bieden gratis onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, net als MEE Amstel en Zaan en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening. Vanuit deze rol ondersteunen wij ook bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij bezwaar- en beroepsprocedures. Mocht een cliënt hiervoor kiezen, dan zijn alleen de kosten voor het aangetekend versturen van een brief of de griffierechten voor eigen rekening. U kunt onze cliëntondersteuners bereiken via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of tijdens kantooruren op (020)  57 77 999.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Dol (beleidsmedewerker juridische zaken) op (020) 75 25 120 of via c.dol@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

Lees hier de uitspraak van de hoogste bestuursrechter van 8 oktober jl.