6 juni 2017

Onafhankelijke hulp voor ouders en jongeren

Ouders of jongeren die zaken moeten regelen rond zorg, wonen, werk, inkomen of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ze blijven zitten met vragen zoals welke zorg bij hen past. Of waar ze een goed overzicht vinden van de beschikbare hulp in hun gemeente. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op zo een ondersteuner. Daarom hebben wij met het Kennisnetwerk Jongeren & Ouders van het Nederlands Jeugdinstituut een folder ontwikkeld voor ouders en jongeren over onafhankelijke cliëntondersteuning. De folders voor ouders is nu verkrijgbaar. Die voor de jongeren volgt later dit jaar.

De weg wijzen

Voor hulp bij dit soort zaken kunnen mensen dus een beroep doen op deze onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is als recht opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Een onafhankelijke cliëntondersteuner is iemand die gratis en onafhankelijk informatie, advies en algemene ondersteuning biedt. En u de weg kan wijzen in onze maatschappij die steeds ingewikkelder is geworden. 

Voorbeeld uit de praktijk

Een jongvolwassene met een problemen in het autistisch spectrum meldt zich bij de cliëntenondersteuner. Dit is een grote stap. Het wijkteam heeft bepaald dat zij naar zelfstandig wonen moet toewerken terwijl zij het gevoel heeft daar nog niet aan toe te zijn. Wat nu? De cliëntondersteuner vraagt samen met de cliënt een gesprek aan. In het gesprek blijkt dat het wijkteam zich er niet van bewust van was dat dit zo’n angstreactie opriep. Dat was zeker niet de bedoeling. We spreken af het proces wat rustiger aan te doen zodat de cliënt niet overspoeld wordt.”

Meer informatie

Loopt u met vergelijkbare vragen rond en kunt u wel een helpende hand gebruiken? Neemt u dan contact op met onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

 

terug naar het nieuws overzicht »

 


Gesprek laden