21 februari 2017

Protest tegen verplaatsen gehandicapten-zitplaatsen in tram

In sommige trams (Combinotrams) zijn zitplaatsen verwijderd die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperking. Nadat wij afgelopen week een brandbrief hebben gestuurd, zegde het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) toe om de zitplaatsen terug te plaatsen. Echter op een andere plek in de tram: niet meer direct bij de ingang, maar hier ver van verwijderd. Dit is voor ons geen gelijkwaardig alternatief en gaan hierover in gesprek met het GVB.

 

Mensen die niet stabiel staan en lopen moeten direct na het instappen kunnen gaan zitten. De zitplaatsen voor gehandicapten zijn daarom niet voor niets dichtbij de ingang gesitueerd. Deze zitplaatsen zijn hard nodig om mensen veilig met de tram te laten reizen. Het lopen of staan in een (weg)rijdende tram is gevaarlijk.

 

Ernstige verslechtering toegankelijkheid

We hebben veel klachten gekregen over het weghalen van de zitplaatsen. Mensen hebben aangegeven dat ze hierdoor niet meer met de tram durven te reizen. In het kader van de participatiemaatschappij is het juist de bedoeling dat mensen met een mobiliteitsbeperking zoveel mogelijk zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Zodat ze vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen en niet afhankelijk zijn van het aanvullend openbaar vervoer. 

 

Strijdig met VN-verdrag

We zijn van mening dat weghalen en verplaatsen van de gereserveerde plaatsen strijdig is met het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag is begin van het jaar van kracht geworden. Een van de bepalingen is dat nieuw beleid geen verslechtering mag zijn. Het algemene belang mag niet worden doorgevoerd ten koste van mensen met een beperking. We zijn bereid om uiteindelijk naar het Mensenrechtencollege te stappen. Dit college ziet toe op de naleving van het VN-verdrag en heeft al eerder uitspraken gedaan over de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer

 

Strijdig met eigen beleid

Wij vinden dat het GVB een eenduidig beleid moet hebben voor mensen met een beperking. Het GVB geeft allerlei trainingen aan haar personeel om mensen met een beperking en ouderen zich welkom te laten voelen in het Openbaar Vervoer. De maatregel die we nu aanvechten staat hier haaks op.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Weggeman op (020) 75 25 151 of via b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl

 

Deel dit artikel