Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

23 november 2021

Toegankelijk sporten succesvol aangekaart in gemeenteraad

GroenLinks diende op 11 november in de gemeenteraad 2 moties in om sporten met een beperking te bevorderen. Dit gebeurde naar aanleiding van onrust rond het sluiten van de sportlocaties van revalidatiecentrum Reade. Beide moties zijn aangenomen. Marijn van der List, fractievertegenwoordiger Sport bij GroenLinks: “GroenLinks is dankbaar voor het geluid dat de sporters en Cliëntenbelang Amsterdam hebben laten horen, waardoor wij dit konden aankaarten in de gemeenteraad.” 

 

Portret van Marijn van der List uitsnede nov 2021.jpgDe organisatie Revalideerthuis heeft het sportaanbod voor mensen die niet meer in behandeling zijn bij Reade inmiddels overgenomen. Het moet alleen wel de de prijzen flink verhogen om uit de kosten te komen. Marijn: “Het mag niet zo zijn dat mensen hierdoor moeten afhaken. Er zijn al zo weinig echt toegankelijke sportmogelijkheden in de stad.”

 

Financiële steun

In de eerste motie verzocht GroenLinks het college om te kijken naar de financiële situatie van de gebruikers. En naar welke tegemoetkoming zij nodig hebben om te kunnen blijven sporten. Zo nodig zou de gemeente Revalideerthuis financieel moeten steunen, zodat sporten voor mensen met een beperking mogelijk blijft.

De motie vroeg het college ook om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen met een chronische beperking. Verzekeraars zouden daaraan een financiële bijdrage moeten leveren.

 

Ervaringsdeskundigheid

Marijn is blij dat de sporters zich goed hebben georganiseerd, en daardoor de weg hebben weten te vinden naar de gemeenteraad. “Deze mensen zijn bij uitstek de mensen die weten wat er nodig is op het gebied van aangepast sporten.

 

Dat past mooi bij onze uitgangspunten, want we hebben de afgelopen jaren een aantal voorstellen ingediend om ervaringsdeskundigen beter te betrekken en in te zetten bij zaken die hen aangaan.”

 

Onderzoek

Marijn vult aan: “In deze kwestie zien we dat er op papier goede sportmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking, maar dat dit in de praktijk niet zo is. Vandaar dat we in de tweede motie gevraagd hebben om onderzoek te doen in de verschillende stadsdelen naar vraag en aanbod van en voor sporters met uiteenlopende beperkingen.

Dit onderzoek moet gebeuren met sportaanbieders, Cliëntenbelang Amsterdam en vooral ook sporters. Deze laatsten moeten aangeven waar hun behoefte ligt.”

 

Sport onderdeel van Vitaal en Gezond

Sport zal onderdeel gaan uitmaken van het programma Vitaal en Gezond dat de gemeente is gestart. Wij zijn één van de deelnemers aan het programma. Hieronder vallen ook mensen met een chronische ziekte en een beperking.

 

Met GroenLinks houden we de gang van zaken in de gaten en zijn benieuwd hoe de gemeente de moties zal uitwerken. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

Moties

De raadsleden van GroenLinks namen het initiatief voor de moties, PvdA, BIJ1, CDA, DENK, SP en D66 hebben de moties ook ondertekend.

Voor het opstellen van de moties hebben wij een inhoudelijke bijdrage geleverd. Mede op basis hiervan kon GroenLinks de boodschap sterk verwoorden.