2 september 2020

Verhalen in coronatijd

Als vereniging komen wij op voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die vanwege een lichamelijke of psychische beperking vragen hebben over zorg, (beschermd) wonen, aangepast vervoer en meedoen in de maatschappij. We horen vele bijzondere maar ook schrijnende verhalen en doen er alles aan om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we 1 op 1 via onze clientondersteuners maar ook door inzet van onze beleidsmedewerkers die zich inzetten voor goed geregelde zorg en welzijn door gemeenten en instellingen. 


We vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dat ze fijn wonen, werken en gebruik kunnen maken van zorg of hulp die ze nodig hebben. En zoveel mogelijk zelfstandigheid ervaren en volwaardig mens kunnen zijn binnen wat er voor hen mogelijk is. Een nobele maar ook uitdagende taak. Altijd, maar zeker ook in coronatijd. Want juist nu merken we dat cliënten steeds minder te zeggen hebben. Dat ze helemaal niet zo betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden door de landelijke overheid, maar ook gemeenten en instellingen. 


Lastige regels voor kwetsbare mensen
Er zijn talloze voorbeelden op verschillende terreinen. De regels over het aanvullend openbaar vervoer tijdens coronatijd bijvoorbeeld. Hoe mensen informatie missen en compleet afhankelijk zijn van dat vervoer om ergens te komen. Ze begrijpen de regels niet goed en komen nergens meer. Daarover schreven we eerder een artikel 'Compleet afhankelijk van het AOV'. Het is logisch dat de overheid beperkingen oplegt in crisistijd maar hoe dat ervaren wordt, is voor gezonde mensen heel anders dan voor kwetsbare mensen. 


Als je blind bent is het heel ingewikkeld om boodschappen te doen met de 1,5 meter afstandsregel. <Lees het verhaal van Fenna> Die regel is ook lastig als je afhankelijk bent van iemand om je aan te kleden en verzorgen. En wat dacht je van mensen die niet meer naar dagbesteding konden en nog steeds niet kunnen. Dat heeft enorme impact als dat de enige vorm van activiteit en sociaal contact is. 


Rubriek Door de ogen van
Via de rubriek ‘Door de ogen van’ delen we de komende weken verhalen vanuit verschillende hoeken. Verhalen die een beeld geven van hoe de corona-crisis voor kwetsbare mensen is. En wat er nog niet goed geregeld is. Natuurlijk delen we ook positieve geluiden. Vanuit de cliënten zelf maar ook vanuit professionals en collega’s die vanuit hun kennis en ervaring en contacten met cliënten een mening en visie hebben. 
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel