Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

3 juli 2019

Voorzitter PMA aan het woord

Voor de laatste nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) schreef voorzitter Jentiena Clement een voorwoord. U kunt het hier teruglezen.

 

Beste lezer, 


Het Platform Mantelzorg Amsterdam heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Zo hebben we nieuwe contactenJentienaClement.jpg gelegd in de stadsdelen en hebben we gesproken met meerdere zorgconsulenten tijdens één van hun stedelijke bijeenkomsten. Daar hebben we ons idee van het 'PMA on tour' geïntroduceerd en dat werd goed ontvangen.

 
Op 28 maart vond de eerste tour-bijeenkomst plaats in Amsterdam-West in samenwerking met Marloes Vermeulen, de mantelzorgconsulent van ABC West. De ambtenaar mantelzorg van het stadsdeel Marleen Enter was aanwezig, alsmede meerdere beroepskrachten uit de buurt. Na een voorstelrondje begonnen we aan het groepsgesprek met als centrale vraag 'wat hebben mantelzorgers naast het ondersteuningsaanbod nodig?'

 

Er kwamen tijdens het gesprek verschillende zaken naar voren: 

  • Mantelzorgers vertelden heel moe te zijn van de strijd die ze telkens moeten leveren om de juiste hulp te krijgen. Hulp en ondersteuning die hen enorm zouden ontlasten.
  • De gemeente moet voor chronisch zieken met een voortschrijdende diagnose (of niet te genezen aandoeningen) een indicatie voor langere tijd afgeven. “Een gehandicapt kind wordt nooit meer beter, waarom zou je die ouders daar elk jaar opnieuw mee moeten vermoeien?”, was één van de reacties.
  • Veel aanwezigen gaven aan het ontspannend te vinden om naar een leuke mantelzorg dag te kunnen gaan. Uiteraard met de keuze voor meerdere dagdelen, want ze moeten natuurlijk vervangende zorg regelen. 

 
De afgelopen weken hebben we veel tijd en energie gestopt in de voorgenomen versobering op mantelzorg en vrijwillige inzet, zoals die is opgenomen in de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente. Net als veel raadsleden en organisaties voor de ondersteuning van mantelzorgers waren wij verbijsterd over dit voornemen. Daarom hebben we hierover op 6 juni en 27 juni ingesproken in de Raadscommissie Zorg. In het artikel 'Inspraak PMA: mantelzorgers meer onder druk op' leest u hier meer over en vindt u beide inspraakreacties terug. 


Naar aanleiding van andere inspraakreacties en die van ons opende Het Parool op donderdag 13 juni met het artikel 'Amsterdam gaat miljoenen bezuinigen op mantelzorg'. Een week later volgde in dezelfde krant een uitgebreid opiniestuk van de hoogleraren Marjolein Broese van Groenou (VU) en Alice de Boer (VU) en onderzoeker Mirjam de Klerk (SCP). Hierin zagen we we onze inspraak bevestigd.  

 

We zijn nu druk bezig met een advies aan de wethouder Zorg Simone Kukenheim. Zo missen wij al jaren een goed stedelijk mantelzorgbeleid. Met oog voor de diversiteit van de mantelzorgers en hun ondersteuningsvraag en dat moet helder worden. Daar moet de stad goed op kunnen anticiperen. En wij pleiten voor een consultatiebureau voor mantelzorger. Een plek in iedere buurt, waar alle informatie, kennis en (de weg naar) steun voor handen is.

 

Hebt u een ervaring met mantelzorg en/of vrijwillige inzet, die u ons zou willen meegeven om bij de wethouder en de  politiek onder de aandacht te brengen? Stuurt u dan een mail naar platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl.

 

  

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden