4 januari 2017

Wijkzorg 2017: meer geld voor deskundigheidsbevordering

In 2015 is de Amsterdamse wijkzorg gestart. In het Stedelijk Overleg Wijkzorg hebben we steeds gehamerd op het perspectief van de cliënt. Dat zien we terug in de plannen voor 2017. We zijn tevreden dat er geïnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering van de wijkzorgmedewerkers. Ook zijn afspraken gemaakt over cliënttevredenheidsonderzoek.

 

We hebben steeds gewezen op de kwaliteit van de keukentafelgesprekken, die wat ons betreft een punt van zorg blijft. We vinden dat het doorverwijzen naar de juiste zorg en ondersteuning echt moet verbeteren. Dat kan alleen als de hulpvraag goed geïnventariseerd wordt.

 

Deskundigheidsbevordering nodig

Een belangrijk onderdeel van de deskundigheidsbevordering is dat professionals leren te kijken met een bredere blik, dus zich niet alleen richten op zorg, maar op alle levensgebieden. Ook moeten zij de ondersteuning niet overnemen, maar zich opstellen als adviseur van de zelfsturende cliënt. Een wijkzorgmedewerker moet proberen de eigen kracht van de cliënt en die van het netwerk te versterken. 

 

Nog weinig onderzoek

De gemeente zegt dat het doorverwijzen naar de juiste hulp inmiddels beter gaat, maar onze ervaringen geven een ander beeld. Harde prestatiecijfers zijn er helaas nog niet. Gelukkig is ons idee voor een cliënttevredenheidsonderzoek goed ontvangen in de werkgroep. We hopen dat er geld beschikbaar komt, zodat we de komende twee jaar de cliënttevredenheid kunnen meten. Naast de vraag of cliënten tevreden zijn over de wijkzorg, willen wij ook graag weten of zij echt geholpen zijn.  

 

Wijkzorgnetwerken met cliëntenraden?

Er zijn de afgelopen twee jaren wijkzorgnetwerken ontstaan, waarin organisaties uit de wijk samenwerken. We hebben de indruk dat het vertrouwen tussen de professionalstoeneemt. Desondanks kan er nog veel verbeterd worden.

Komend jaar worden in de stadsdelen ‘allianties’ opgericht die bestaan uit zes organisaties: MEE Amstel en Zaan, de maatschappelijke dienstverlening en vier zorgaanbieders. Deze allianties zullen zich gezamenlijk inzetten om het wijkzorgnetwerk verder te ontwikkelen. Om de cliënt ook een positie te geven wil het Stedelijk Overleg Wijkzorg ons Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg erbij betrekken. 

 

Inzage in dossier beter geregeld

We hebben er herhaaldelijk op aangedrongen dat cliënten hun gegevens moeten kunnen inzien. Mede door onze inbreng kan dit nu makkelijker in het Registratie en Informatie Systeem (RIS). Er wordt nog een digitaal platform ontwikkeld waar cliënten meer informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over het geven van toestemming voor het delen van gegevens te delen en de registratie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl.

  

Terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel