Platform CliŽntenraden Langdurige Zorg Amsterdam

Het Platform CliŽntenraden Langdurige Zorg is in 2014 opgericht. Alle cliŽntenraden van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, mensen met een verstandelijke beperking, GGz en mensen met een lichamelijke beperking kunnen zich bij dit platform aansluiten. De deelnemers zijn afkomstig uit Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Amstelveen en omgeving. Deelname is (vooralsnog) kosteloos.

Het platform organiseert een paar keer per jaar een themabijeenkomst. De cliëntenraden dragen de onderwerpen hiervoor aan. Daarnaast wil het Platform zich ontwikkelen tot belangenbehartiger in de langdurige zorg. In eerste instantie in Amsterdam, maar als het nodig is ook op landelijk niveau.

Doelstellingen

Een kerngroep van actieve cliëntenraadleden trekt de kar. Deze krijgt daarbij ondersteuning van Cliëntenbelang Amsterdam, en LOC Zeggenschap in Zorg, waarmee afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst is getekend. Met daarin de volgende doelstellingen:

  • De cliëntenraden uit de langdurige zorg in Amsterdam e.o. versterken door:

Informatie en kennis te bieden over bepaalde thema’s;
Netwerkvorming te stimuleren, zodat de cliëntenraden elkaars standpunten en ervaringen kunnen delen;
Ervioor te zorgen dat de cliëntenraden sterker staan in hun overleg met de zorgaanbieder.

  • De belangen van cliëntenraden in de langdurige zorg behartigen en ervaringen van deze cliëntenraden delen met Cliëntenbelang Amsterdam en LOC Zeggenschap in Zorg, zodat zij deze kunnen meenemen in hun contacten met lokale respectievelijk landelijke beleidsmakers.
  • Het platform formuleert standpunten richting beleidsmakers. En wel proactief op basis van thema’s die het platform zelf belangrijk vindt; en reactief op vragen van beleidsmakers.

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

Dora Tjalsma

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dora Tjalsma op (020) 75 25 100 of via d.tjalsma@clientenbelangamsterdam.nl

Logo LOC Zeggenschap in Zorg