23 juli 2020

Zilveren Kruis wijzigt levering hulpmiddelen

Zilveren Kruis verandert per 1 januari 2021 de levering van hulpmiddelen. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen waar het om gaat: de cliënten. Nu verzorgen apotheken en apotheekhoudende huisartsen de levering van met name incontinentiemateriaal, diabetes testmateriaal, insuline naalden, verbandmiddelen, voedingsmiddelen, katheters en urinezakken. Een vertrouwde route voor cliënten waarbij ze vooral het persoonlijke contact als meerwaarde ervaren.

 

Vanaf 2021 nemen landelijke leveranciers het over. Dat veroorzaakt veel onzekerheid bij kwetsbare cliënten. Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom samen met de Amsterdamse Huisartsen Alliantie en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam een brief gestuurd aan Zilveren Kruis.  We vragen hierin om met ons in gesprek te gaan.

 

Client centraal?

De reden voor het overstappen naar landelijke leveranciers is kostenbesparing. Het is voor Zilveren Kruis zo makkelijker afspraken te maken over lagere prijzen in combinatie met bulkleveringen. Onze belangrijkste zorg is dat de cliënt niet centraal staat, terwijl maatwerk voor veel cliënten ontzettend belangrijk is. 

 

Waar lopen cliënten tegenaan?
1.    Geen overleg verwijzer en leverancier
Er is geen direct overleg tussen verwijzer (vaak de huisarts of POH) en de leverancier. Hierdoor is het lastig goede afspraken te maken over juiste keuzes en terugkoppelingen over het hulpmiddel tussen cliënt, verwijzer en leverancier. 


2.    Behoefte aan maatwerk en persoonlijk contact
Ook leveren landelijke leveranciers alleen zorg op afstand. Cliënten geven aan behoefte te hebben aan maatwerk en persoonlijk contact. Zeker als het gaat om krijgen van goede instructies over gebruik van het hulpmiddel of als er vragen zijn. Dit gebeurt nu door de apotheek en ervaren cliënten als waardevol. Cliënten die laaggeletterd, slechthorend/doof of blind/slechtziend zijn vragen zich af of er ook met hen rekening wordt gehouden.


3.    Te late of onjuiste levering
In spoedgevallen moeten cliënten zelf de hulpmiddelen betalen bij de apotheek of enkele dagen wachten totdat de leverancier levert. Dat leidt nu al tot schrijnende situaties bij het laat of onjuist leveren van katheters bij acute urineretentie, verbandmiddelen bij acute wonden of infuussystemen bij terminale patiënten. 


4.    Te weinig ruimte voor grote hoeveelheden
Hulpmiddelen worden vaak in grote hoeveelheden bij de cliënt geleverd, omdat dit voor de landelijke leverancier efficiënter is. Cliënten geven aan dat er soms thuis geen ruimte is om alles kwijt te kunnen. 


5.    Levering door postorderbedrijf 
Voor een aantal groepen cliënten waaronder laaggeletterden, doven en slechtzienden en kwetsbare ouderen wordt levering door een postorder bedrijf als een probleem ervaren. Men moet ervoor thuisblijven en het op tijd leveren van het hulpmiddel is niet altijd zeker. Ook ervaren mensen een onveilig gevoel als er iemand aan de deur komt. Soms is dat laat in de avond. En als een client niet thuis is dan moet het hulpmiddel worden opgehaald. Nu kan dit nog bij de apotheek, straks niet meer.


6.    Te weinig keuze
Bij budgetpolissen kan de cliënt maar bij 1 leverancier terecht. Meer keuze is essentieel voor cliënten. Het gebruik van een hulpmiddel komt heel precies, met name bij het gebruik van katheters en incontinentiemateriaal.

 

Herman2web.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink (beleidsmedewerker Zorg) op (020) 75 25 165 of 06 22 64 04 20 of via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel