Nieuws

Inleveren Canta in strijd met VN-verdrag

Tenminste 80 Amsterdammers met flinke mobiliteitsbeperkingen zullen als gevolg van de herbeoordelingen die de gemeente momenteel uitvoert, binnen 3 maanden hun zelfstandige vervoersmiddel kwijtraken. Waarschijnlijk zal dat aantal nog toenemen,…

Lees verder »

Inleveren canta ten koste van zelfstandigheid

Wij hebben ons aangesloten bij het protest van PvdA, D66, en SP tegen het besluit van wethouder Van der Burg (Zorg) om Amsterdammers met een beperking te laten herkeuren voor hun canta (brommobiel). Voor mensen die jarenlang zelfstandig konden…

Lees verder »

Radio Signaal uitzending 13 april

Steeds minder begeleiding bij werk voor mensen met een arbeidshandicap. Budgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening ontkomen niet aan bezuinigingen bij gemeenten. Uit de Signaleringsrapportage van MEE Amstel en Zaan blijkt dat de groep…