Colofon

Deze website wordt beheerd door Cliëntenbelang Amsterdam. Hebt u vragen over deze website? Of opmerkingen of tips voor de webmaster? Stuurt u dan een email naar j.altes@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Deze website is ontwikkeld door Piipol - excellente whizzkids.

 

Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

 

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Cliëntenbelang Amsterdam. Overname van informatie van de website is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: © Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Cliëntenbelang Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 

Deze website bevat ook links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Cliëntenbelang Amsterdam worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Cliëntenbelang Amsterdam heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Huisregels reacties plaatsen op berichten

Wanneer u een reactie plaatst op deze website, gaat u akkoord met onze huisregels, zoals hieronder beschreven. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw reactie. Wanneer wij uw reactie op onze website plaatsen, betekent dit niet dat wij achter uw standpunt staan. Wij kunnen de huisregels voor het plaatsen van reacties op elk gewenst moment wijzigen.

 

Wij behouden het recht om:

  • Reacties niet te plaatsen, te verwijderen of in te korten.
  • De reactiemogelijkheid voor bezoekers te blokkeren, alsmede de reactiemogelijkheid onder een artikel te sluiten.
  • Alle bijbehorende reacties en het bijbehorende artikel te verwijderen. 

 

Reacties moeten een inhoudelijke bijdrage leveren aan het bericht of de pagina, waaronder u de reactie plaatst. Uw mening of kritiek dient u (kort) te onderbouwen. Reacties met commerciële inhoud zijn niet toegestaan. Links naar andere websites evenmin.

 

Niet toegestaan zijn reacties waarin wordt opgeroepen tot vandalisme, geweld en/of andere onwettige handelingen. Wij staan geen reacties toe met scheldwoorden, beledigingen, discriminerende uitspraken, en inbreuk op auteursrecht en privacy.

 

Plaats uw reactie in correct Nederlands. Onbegrijpelijke reacties of reacties met te veel spelfouten verwijderen we. Ook dubbele reacties. Het is niet toegestaan om reacties onder verschillende namen te plaatsen.

 

Wanneer u een ongepaste reactie tegenkomt, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen vervolgens de reactie beoordelen en wellicht alsnog verwijderen. 

 

Het is mogelijk om uw reactie door ons te laten verwijderen.

 

Cliëntenbelang Amsterdam, juli 2017.