Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen

Marlout Corba en Peter Clark zijn onze externe Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen. Zowel voor onze medewerkers als vrijwilligers. Beide groepen kunnen op werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Hiermee bedoelen we grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Lees de folder.

 

Ondersteuning

Als Vertrouwenspersoon Ongewenste Gedrag zijn Marlout en Peter inzetbaar bij de ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers die last hebben van ongewenst gedrag. Zij bieden opvang, een luisterend oor, en helpen de melder een keuze te maken in het omgaan met de onge­wenste situatie.

Daarnaast kunnen Marlout en Peter een luisterend oor bieden bij veranderprocessen. Dan is wel minder sprake van grensover­schrijdend gedrag, maar zij pakken het als vertrouwenspersonen wel op als het als ongewenst wordt ervaren.

 

Even voorstellen

Marlout Corba: "Ik ben jurist, mediator en gecertificeerd externe vertrou­wenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Daarnaast ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onder meer werkzaam als vertrouwenspersoon voor sporters, sportverenigingen en sportbonden die onder de sportkoepel NOC*NSF vallen. Als manager heb ik ervaring in het bedrijfsleven, maar vooral bij non-profit organisaties in de gezondheidszorg. In mijn functie van bestuursvoorzitter van de VKIG (Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg) heb ik ook een beeld gekregen van de leefwereld van cliënten."

 

Peter Clark: "Ik ben beleidsmedewerker, mediator en gecertificeerd externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, tevens lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Als vertrouwenspersoon werk ik voor meerdere organisaties. Daarnaast ben ik bestuursvoorzitter van de VMNH (Vereniging voor Mediators Noord-Holland). Op het gebied van procesmanagement heb ik brede ervaring opgedaan in de (non-)profit, (jeugd)zorg en onderwijs. Marlout en ik hebben samen De Externe Klachtencommissie opgericht, een onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers voor het indienen van formele klachten."

 

Onze werkwijze

"Relaties met en tussen mensen staan voor ons centraal. Of het nu gaat om het verbeteren van samenwerking, het optimaliseren van de communicatie, het verbeteren van processen, het oplossen van geschillen of het aankaar­ten van ongewenst gedrag. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden en van de kracht van mensen. Als vertrouwenspersonen maken we kennis met de organisatie en verdiepen we ons in de cultuur ervan. Daarnaast adviseren wij Cliëntenbelang Amsterdam over het beleid voor ongewenste omgangsvormen. Vertrouwelijkheid en objectiviteit hebben we hoog in ons vaandel."

 

"We zijn altijd goed bereikbaar, per telefoon of email. Na ontvangst van je mail of telefoontje maken we met jou als ‘melder’ een afspraak en luisteren we met belangstelling naar jouw verhaal. Samen inventariseren we welke stappen je kunt nemen en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Mocht de situatie daarom vragen, dan verwijzen we je door. We staan achter jou als melder en doen niets wat jij niet wil. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de situatie niet verder te laten escaleren."

 

 

Marlout Corba vertrouwenspersoon.jpg

Marlout Corba
(06) 53 92 79 78
m.corba@jccconsulting.nl

 

 

 

 

Peter Clark.jpg

Peter Clark
(06) 22 41 52 05
p.clark@flex-as.nl