Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Kerntaken

Onze vereniging kent de volgende kerntaken.

 

Signalering en kwaliteitsbewaking bestaande uit:

 • Individuele klachtenopvang en verwijzing.
 • Het verzamelen en bundelen van ervaringen, klachten, meningen en signalen uit de samenleving.
 • Onderzoek naar knelpunten waar onze doelgroepen mee te maken krijgen.
 • Het monitoren en toetsen van (gemeentelijk) beleid en de kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen vanuit het perspectief van de cliënt.
 • Het kritisch volgen van wijzigingen in wet- en regelgeving, financiering, stelsel en de samenleving in algemene zin en het tijdig reageren op (mogelijke) gevolgen.

 

Collectieve belangenbehartiging bestaande uit:

 • Vertegenwoordiging van de cliënten, patiënten, mensen met een (verhoogd risico op een) beperking en mantelzorgers in de Amsterdamse samenleving en in het bijzonder van de kwetsbare groepen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
 • Optreden als belangenbehartiger door als adviseur, gesprekspartner, samenwerkingspartner, onderhandelaar of ‘luis in de pels’ het beleid en/of de uitvoering daarvan te beïnvloeden.
 • Indien nodig tekortkomingen in de individuele cliëntbelangenbehartiging opvangen en initiatieven nemen om deze structureel op te vangen.
 • Organiseren van cliënten- en beleidsparticipatie.
 • Adviseren van samenwerkingspartners over hun dienstverlening.

 

Service bestaande uit:

 • Het informeren van onze doelgroepen over belangenbehartiging en cliëntenrecht, advisering en (groeps)voorlichting, wegwijs maken en doorverwijzen.
 • Het mobiliseren van cliënten en het leggen van verbinding tussen lidorganisaties en samenwerkingspartners.