Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

 

Onze vereniging kent de volgende kernactiviteiten:

 

  • Verzamelen van signalen die voor cliënten van belang zijn voor optimale belangenbehartiging in samenwerking met ervaringsdeskundigen en door het doen van participatief onderzoek. 
  • Ondersteunen en versterken van cliënten die tussen wal en schip vallen, waarbij hun hulpvraag leidend is. 
  • Belangenbehartiging van cliënten via een thematische aanpak. Voorbeelden: toegankelijkheid en mobiliteit, wonen, welzijn, zorg, financiële positie, werk, participatie en jeugdhulp. 
  • Ondersteunen en faciliteren van de lid-organisaties, platforms en vrijwilligers van Cliëntenbelang Amsterdam. 
  • Gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan lokale (overheids)instanties en beïnvloeden van het publieke debat.