Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Positionering

Om ons werk goed te kunnen doen, waken we zorgvuldig over onze onafhankelijkheid. Natuurlijk werken wij ook sàmen. En worden we bij beleidsvoming betrokken om op basis van onze ervaringsdeskundigheid deze zo goed mogelijk vorm te geven. Deze ervaringsdeskundigheid verbetert de kwaliteit van beleid. Dat er vanuit de verschillende rollen soms spanningsvelden ontstaan, mag duidelijk zijn. Het is belangrijk dat wij ons hiervan bewust zijn en vraagt van alle partijen kennis van elkaars ambities en begrip voor elkaars rol en positie. Wij stellen ons onafhankelijk, constructief en professioneel op.

 

Het veld waarbinnen we ons werk doen, ziet er in grote lijnen zo uit:

 

  • Zorgbelang Nederland en Patiëntenfederatie Nederland

Cliëntenbelang Amsterdam is betalend lid van Zorgbelang Nederland, een netwerkorganisatie van zelfstandige regionale cliëntenorganisaties. Door gezamenlijk op te treden, informatie en kennis uit te wisselen, samenwerkingsprojecten te ontwikkelen, staan we krachtiger en kunnen we meer bereiken. Via Zorgbelang Nederland zijn wij ook lid van de Patiëntenfederatie Nederland.

 

Ook van Ieder(in) zijn wij betalend lid. Wij werken met name inhoudelijk met hen samen, voorzien hen van informatie en feiten die meegenomen worden in de landelijke belangenbehartiging.

 

  • Gemeente

De gemeente Amsterdam is onze belangrijkste financier en opdrachtgever. Daarnaast is zij samenwerkingspartner in beleid. Dit beïnvloed ons werk als belangenbehartiger niet: als het nodig is zijn we kritisch en strijden we met Amsterdammers voor verbetering van het gemeentelijk beleid.  

 

  • Provincie

Alhoewel de structurele subsidierelatie 5 jaar geleden door de provincie Noord-Holland is beëindigd, onderhouden wij regelmatig contact. Samenwerking binnen projecten of bij specifieke vraagstukken moet mogelijk blijven. Amsterdam heeft binnen de provincie een belangrijke rol als leverancier van zorgvoorzieningen voor een brede regio. En de ontwikkelingen in Amsterdam zijn relevant voor beleidsontwikkeling en innovatie in de gehele provincie.

 

  • Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar bepaalt door de zorginkoop en haar rol in de AWBZ in grote mate de kwaliteit van zorg en de diversiteit van het aanbod. Daarom investeren we in een goede relatie met de verzekeraars die in de regio Amsterdam/Diemen actief zijn. Dat is met name Agis/Achmea/Zilveren Kruis. We werken steeds meer samen met de verzekeraar in trajecten die kwaliteitsverbetering als doel hebben.

 

  • Welzijnorganisaties

Welzijnsorganisaties werken vaak aan de zelfde vraagstukken. Maar niet altijd vanuit dezelfde ambitie als die van ons. Wij nemen het werk of de aandachtsgebieden van de instellingen niet over, maar als we knelpunten zien, wijzen we ze daarop. Puur in onze rol als belangenbehartiger. De verbinding tussen zorg en welzijn vinden wij een belangrijk punt. Hier besteden we veel aandacht aan.

 

  • Zorgaanbieders

Heel veel Amsterdammers zijn cliënt van een zorginstelling of zorgaanbieder. Zij zijn belangrijke gesprekspartners. Wij zoeken als belangenbehartiger zo veel mogelijk samenwerking, maar we blijven natuurlijk kritisch. Kwaliteit van zorg en eigen regie van de cliënt staan hierbij centraal.