Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Cliëntenbelang actief in Noord-Holland

In Noord-Holland werd de inbreng van cliënten gemist en ontbrak de ondersteuning die mensen in Amsterdam en andere delen van het land wèl konden krijgen. Daarom bieden wij er sinds begin 2017 onze dienstverlening aan. Cliëntenraden en -platforms, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep op ons doen. Deze dienstverlening bieden we aan onder de naam ‘Cliëntenbelang’.  

 

Opbouwen en informeren

Ons werk in Noord-Holland bestaat op dit moment nog vooral uit het opbouwen van een netwerk en het informeren over ons aanbod. Dit aanbod is uiteraard afhankelijk van de vragen die we krijgen. Met name gemeenten en zorgaanbieders in de langdurige zorg zoeken contact met ons. Uit de gesprekken is gebleken dat ze de inbreng missen van de mensen waarom het gaat: de cliënten.

 

Eerste opdrachten

De  eerste opdrachten zijn inmiddels verstrekt. Belangrijke thema’s zijn onder meer de onafhankelijke cliëntondersteuning, de kwaliteit van zorg en de medezeggenschap van moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals jeugd en mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

Kennis overdragen

Als het gaat om de individuele ondersteuning van inwoners van Noord-Holland willen we onze kennis overdragen over de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het Sociaal Domein en de Langdurige Zorg. Hieronder vallen ook:

 

Om op te komen voor grotere groepen mensen met vergelijkbare belangen en problemen kunnen we adviseren over:

  • Het opzetten en ondersteunen van platforms, zoals het Platform Mantelzorg Amsterdam.
  • Medezeggenschap organiseren rond moeilijk bereikbare doelgroepen, jeugd en mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • De ondersteuning van cliëntenraden in de langdurige zorg en andere participatieraden, zoals die binnen de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)

 

Trainingen

Trainingen die we kunnen bieden zijn:

  • Wet maatschappelijke ontwikkeling voor (nieuwe) raadsleden.
  • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en Inclusie: de do’s en don’ts voor gemeenten.

 

Tirza1web.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tirza Snoijl (Community Builder) op (020) 75 25 171 of via t.snoijl@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png