ANBI

Cliėntenbelang Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan ons aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als ANBI-instelling zijn wij verplicht een aantal zaken openbaar te maken op het Internet. Die vindt u terug op deze pagina.

 

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer is 8209.63.823.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam zijn allen vrijwilligers die geen dienstverband hebben. Zij ontvangen voor hun inspanningen een vergoeding van maximaal € 1.500 per jaar, hetgeen binnen de bandbreedte valt van wat belastingvrij aan vrijwilligers mag worden vergoed.

 

De leden van het dagelijks bestuur (voorzitter en penningmeester) mogen aanspraak maken op een maximale vergoeding van € 3.000 per jaar. De directie van Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam heeft een normaal dienstverband, waarbij het salaris valt binnen de standaardschalen uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De directie ontvangt geen verdere bijzondere beloningen of bonussen.

 

Financiële verantwoording

U kunt hier de verschillende financiële stukken downloaden:

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014