Onze lidorganisaties

Akropolis

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)

Alzheimer Nederland, afdeling Amsterdam (website)

Amsterdam Centrum Drempelvrij (ACD)

Anoiksis (patiëntenvereniging van mensen met chronische psychose(n) of schizofrenie), regio Amsterdam (website)

Assadaaka, Multiculturele Europese Vereniging voor Vriendschap in Nederland (website)

Belangengroep Gehandicapten Oud-West (BGOW) (Onbeperkt West)

BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, afdeling Amsterdam, Kennemerland e.o.

Centrale Cliëntenraad De Bascule

Centrale Cliëntenraad HVO - Querido

Cliënten adviesraad van de cluster ‘Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg’ (MGGz) van de Amsterdamse GGD

Cliëntenraad Amsterdam van GGz inGeest

Cliëntenraad Arkin (website)

Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg

Cliëntenraad De Volksbond

Cliënten- en deelnemersraad Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Cliëntenraad Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)

Cliëntenraad Leger des Heils

Cliëntenraad MEE/AZ

Cliëntenraad Reade

Cliëntenraad Sinaï Centrum - GGz

Cliëntenraad Slotervaartziekenhuis

Cliëntenraad Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA)

Deelnemersraad Regenboog Groep

Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Amsterdam

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Epilepsie Vereniging Nederland, gewest Noord West

Gehandicapten Adviesraad Westerpark (GAW) (Onbeperkt West)

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer

Hart- en vaatgroep, regio Noord-Holland

Hersenletsel.nl (vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten)

HIV Vereniging Nederland, regio Amsterdam

Initiatiefgroep Toegankelijkheid Noord

Kansplus Amsterdam

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)

Longfonds Amsterdam

LFB Noord-Holland

Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), afdeling Amsterdam en Omstreken

Nationale Vereniging L.E. patiënten (NVLE)

Nationale Vereniging voor Fibromyalgie Patiënten (FES)

Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, afdeling Amsterdam

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Autisme Informatiecentrum (AIC) Amsterdam

NOAR (Netwerk Ouderen Advies Raden)

NOMA (Nederlandse bond Oudere Migranten Actief), afdeling Amsterdam

Oogvereniging Noord-Holland

Onbeperkt Oost

Onbeperkt West

Onbeperkt Zuid

Patiëntenraad Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam (OLVG)

Parkinson Vereniging, afd. Amsterdam

PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), afdeling Amsterdam

Platform GGz Amsterdam

Slicks Amsterdam (website)

Stichting De Brug, multiculturele huiskamer

Stichting Destek

Stichting Gemengd Platform van Bewoners
Stichting Mentorschap Amsterdam (website)

Stichting Onze Hoop

Stichting Rolstoeldansen, afdeling Amstelveen (SRN)

Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. (SWDA)

Stichting Welzijn en Patiëntenzorg

Vereniging Balans, afdeling Groot Amsterdam

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA)

Vereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) (afdeling Amsterdam)

WOUW Netwerk van maatschappijkritische 50+ vrouwen, Amsterdam

Ypsilon (vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid) afd. Amsterdam