Onze lidorganisaties

Akropolis Amsterdam (website)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) (website)

Alzheimer Nederland, afdeling Amsterdam (website)

Amsterdam Centrum Drempelvrij (ACD)

Amsterdam Noord Toegankelijk

Assadaaka, Multiculturele Europese Vereniging voor Vriendschap in Nederland (website)

Autisme Info Centrum (AIC) Amsterdam (website)

BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, afdeling Amsterdam, Kennemerland e.o. (website)

Centrale Cliëntenraad De Bascule (website)

Centrale Cliëntenraad HVO - Querido (website)

Cliënten adviesraad van de cluster ‘Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg’ (MGGz) van de Amsterdamse GGD

Cliëntenraad Amsterdam van GGz inGeest

Cliëntenraad Arkin (website)

Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg (website)

Cliëntenraad PerMens (website)

Cliënten- en deelnemersraad Stichting Joods Maatschappelijk Werk (website)

Cliëntenraad Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)

Cliëntenraad Leger des Heils (website)

Cliëntenraad MEE Amstel en Zaan (website)

Cliëntenraad Reade (website)

Cliëntenraad Sinaï Centrum - GGz

Cliëntenraad Slotervaartziekenhuis

Cliëntenraad Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA)

Deelnemersraad Regenboog Groep (website)

Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Amsterdam (website)

Epilepsie Vereniging Nederland, gewest Noord West (website)

Onbeperkt West (Facebook-pagina)

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer

Hart- en vaatgroep, regio Noord-Holland

Hersenletsel.nl (vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten) (website)

HIV Vereniging Nederland, regio Amsterdam (website)

Initiatiefgroep Toegankelijkheid Noord

Kansplus Amsterdam (website)

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) (website

Longfonds Amsterdam (website)

LFB Noord-Holland (website)

Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), afdeling Amsterdam en Omstreken (website)

Nationale Vereniging L.E. patiënten (NVLE) (website)

Nationale Vereniging voor Fibromyalgie Patiënten (FES) (website)

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, afdeling Amsterdam (website)

NOAR (Netwerk Ouderen Advies Raden)

NOMA (Nederlandse bond Oudere Migranten Actief), afdeling Amsterdam

Oogvereniging Noord-Holland (website)

Onbeperkt West (Facebook-pagina)

Onbeperkt Zuid (website)

Patiëntenraad Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam (OLVG) (website)

Parkinson Vereniging, afdeling Amsterdam (website)

Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Amsterdam (PCOB) (website)

Platform GGz Amsterdam

Slicks Amsterdam (website)

Stichting De Brug (website)

Stichting De stek

Stichting Gemengd Platform van Bewoners
Stichting Mentorschap Amsterdam (website)

Stichting Onze Hoop (website)

Stichting Rolstoeldansen, afdeling Amstelveen (SRN) (website)

Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. (SWDA) (website)

Stichting Welzijn en Patiëntenzorg (website)

Toneelgroep Jet 

Vereniging Balans, afdeling Groot Amsterdam (website)

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) (website)

Vereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS), afdeling Amsterdam

WOUW Amsterdam Netwerk van Maatschappijkritische 50+ vrouwen (website)

Ypsilon (vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid) afdeling Amsterdam (website)