Onze lidorganisaties

Akropolis Amsterdam (website)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) (website)

Alzheimer Nederland, afdeling Amsterdam (website)

Amsterdam Centrum Drempelvrij (ACD)

Amsterdam Noord Toegankelijk

Assadaaka, Multiculturele Europese Vereniging voor Vriendschap in Nederland (website)

Centrale Cliëntenraad HVO - Querido (website)

Cliëntenadviesraad van de cluster ‘Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg’ (MGGz) van de Amsterdamse GGD

Cliëntenraad Amsterdam van GGz inGeest

Cliëntenraad Arkin (website)
Cliëntenraad Cordaan GGz Amsterdam

Cliëntenraad Cordaan Thuiszorg (website)

Cliëntenraad PerMens (website)

Cliënten- en deelnemersraad Stichting Joods Maatschappelijk Werk (website)

Cliëntenraad Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)

Cliëntenraad Leger des Heils (website)

Cliëntenraad MEE Amstel en Zaan (website)

Cliëntenraad Reade (website)

Cliëntenraad Sinaï Centrum - GGz

Cliëntenraad Slotervaartziekenhuis

Deelnemersraad Regenboog Groep (website)

Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Amsterdam (website)

Epilepsie Vereniging Nederland, gewest Noord West (website)

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer
Harteraad regio Amsterdam en Kennemerland

Hersenletsel.nl (vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten) (website)

Initiatiefgroep Toegankelijkheid Noord

Kansplus Amsterdam (website)

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Amsterdam, Diemen en Duivendrecht (website

Kerngroep Levvel voor jeugd en gezin (website)

Longfonds Amsterdam (website)

LFB Noord-Holland (website)
Macula Vereniging

Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), afdeling Amsterdam en Omstreken (website)

Nationale Vereniging L.E. patiënten (NVLE) (website)

Nationale Vereniging voor Fibromyalgie Patiënten (FES) (website)

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, afdeling Amsterdam (website)

NOAR (Netwerk Ouderen Advies Raden)

NOMA (Nederlandse bond Oudere Migranten Actief), afdeling Amsterdam

Oogvereniging Noord-Holland (website)

Onbeperkt West (Facebook-pagina)

Onbeperkt Zuid (website)

Patiëntenraad Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam (OLVG) (website)

Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Amsterdam (PCOB) (website)

Platform Amsterdam Mentaal Anders 

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam (website)

Platform Mantelzorg Amsterdam (website)

Slicks Amsterdam (website)

Stichting De Brug (website)

Stichting Gemengd Platform van Bewoners
Stichting Mentorschap Amsterdam (website)

Stichting Rolstoeldansen, afdeling Amstelveen (SRN) (website)

Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. (SWDA) (website)

Stichting Welzijn en Patiëntenzorg (website)

Toneelgroep Jet 

Vereniging Balans, afdeling Groot Amsterdam (website)

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) (website)

WOUW Amsterdam Netwerk van Maatschappijkritische 50+ vrouwen (website)

Ypsilon (vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid) afdeling Amsterdam (website)