18 december 2019

ZwartWitboek OV goed ontvangen door raadsleden Vervoerregio

Tijdens een inspraakronde bij de Vervoerregio Amsterdam op 10 december presenteerden we ons ZwartWitboek Openbaar Vervoer. De regioraadsleden hadden het document goed gelezen en stelden kritische vragen aan vice-voorzitter Slegers (wethouder Zaanstad). Wanneer gaat hij de geconstateerde problemen aanpakken?

 

De regioraadsleden vonden het ZwartWitboek zo interessant dat ze er binnenkort nog een keer over gaan praten. Ze maken zich net als wij zorgen over het feit dat haltes steeds verder uit elkaar komen te liggen. Hierdoor worden de loopafstanden voor reizigers te groot.

 

Snel aanpakken

Jan-Bert Vroege (gemeenteraadslid D66 in Amsterdam) vroeg het Dagelijks Bestuur zo snel mogelijk te beginnen met de aanpak van die zaken die eenvoudig op te lossen zijn. Zoals de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen bij metrostations. Mevrouw Mathkor (Gemeenteraadslid GroenLInks in Zaanstad) vroeg of de toegankelijkheid van alle OV-knooppunten in de regio verbeterd kunnen worden.

 

Kapotte uitrijplanken

De regioraadsleden zijn bezorgd over de vele uitrijplanken die niet goed werken of stuk zijn. Wij schreven eerder dit jaar over Casper Schmit die een flinke smak maakte toen hij de bus verliet en de plank kantelde. De betreffende busvervoerder (EBS in Zaanstreek Waterland) heeft sindsdien alle elektrische planken vervangen door handbediende planken, omdat deze minder gevoelig zijn voor storingen. Het nadeel is dat chauffeurs moeten helpen bij het gebruik van de plank. En dat kost tijd. 

 

Soepel omgaan met tegenstrijdige regels

Tijdens de inspraak kwamen ook de tegenstrijdige regels in het boetesysteem voor vervoerders aan de orde. Zij krijgen een boete wanneer ze te vaak niet op tijd rijden. Maar het meenemen van een passagier met een beperking kost extra tijd. Zo komen chauffeurs in een lastige positie terecht. De vice-voorzitter deed de toezegging dat hier soepel mee omgegaan zal worden.

 

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit

Op de agenda van de Vervoerregio stond het concept Beleidskader Inclusieve Mobiliteit. In het beleidskader worden 4 doelen gesteld:

1. Het verbeteren van fysieke toegankelijkheid van materieel en haltes.

2. Het vergroten van de toegankelijkheid van reisinformatie.

3. Het verlagen van mentale drempels in het mobiliteitssysteem.

4. Het stimuleren van samenwerking tussen het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

 

Meerdere raadsleden vroegen het DB om het ZwartWitboek bij de uitvoering van het beleidskader Inclusieve Mobiliteit te betrekken. Hierop werd positief gereageerd.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

ZwartWitboek OV

Wat zijn de ervaringen van gebruikers met een beperking met het openbaar vervoer sinds de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn en het nieuwe lijnennet? Wij hebben onderzoek gedaan en de ervaringen in het 'ZwartWitboek Openbaar Vervoer Amsterdam' gebundeld. 48% van de deelnemers vindt dat het openbaar vervoer slechter is geworden. Lees meer...

 

Lees ook 'Openbaar vervoer slechter voor mensen met beperking sinds Noord/Zuidlijn' op Parool.nl.