Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Enthousiaste reacties tijdens bijeenkomst doelgroepenvervoer

Op 18 januari jl. hebben we met de gemeente een bijeenkomst voor onze achterban georganiseerd over het gemeentelijke programma `Doelgroepenvervoer`. Rond de dertig mensen waren aanwezig, een mooie opkomst. De doelstellingen van het programma zijn om…

Lees verder »

Klantvriendelijkheid indicatieadviesbureau na gesprekken verbeterd

Sinds maart 2016 bepaalt het Indicatie Adviesbureau Amsterdam (IAB) voor de gemeente of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een voorziening. De afgelopen tijd hebben we signalen…

Lees verder »

Eerste ontmoeting ambtenaren en mensen met een lvb

Maandag 16 januari jl. kwamen in Pakhuis de Zwijger ambtenaren van de gemeente en Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking (lvb) bijeen. Het was de eerste ontmoeting én de eerste bijeenkomst van het lvb-cliëntenplatform dat dit jaar…

Lees verder »

Gisteren hebben drie Amsterdamse sportorganisaties uit handen van wethouder Sport Eric van der Burg de Amsterdamse Pluim ontvangen. Met deze prijs worden sportorganisaties gestimuleerd toegankelijk te zijn voor Amsterdammers met een beperking en…
Ook Cliëntenbelang Amsterdam was afgelopen maandag aanwezig bij de landelijke actiedag in Den Haag tegen de harde bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet. Mensen uit onze achterban trokken samen op met beleidsmedewerkers en directeur Ad Warnar…