Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Enthousiaste reacties tijdens bijeenkomst doelgroepenvervoer

Op 18 januari jl. hebben we met de gemeente een bijeenkomst voor onze achterban georganiseerd over het gemeentelijke programma `Doelgroepenvervoer`. Rond de dertig mensen waren aanwezig, een mooie opkomst. De doelstellingen van het programma zijn om…

Lees verder »

Klantvriendelijkheid indicatieadviesbureau na gesprekken verbeterd

Sinds maart 2016 bepaalt het Indicatie Adviesbureau Amsterdam (IAB) voor de gemeente of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een voorziening. De afgelopen tijd hebben we signalen…

Lees verder »

Eerste ontmoeting ambtenaren en mensen met een lvb

Maandag 16 januari jl. kwamen in Pakhuis de Zwijger ambtenaren van de gemeente en Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking (lvb) bijeen. Het was de eerste ontmoeting én de eerste bijeenkomst van het lvb-cliëntenplatform dat dit jaar…

Lees verder »

Het faillissement van de Cross Dental Kliniek (CDK Tandartsen) raakt acht tandartspraktijken in de regio Zuid-Holland en Amsterdam. Hierdoor komen per direct 14.000 patiënten in Amsterdam, Den Haag, Leiden en het Westland zonder tandarts te zitten.…