Nieuws

Positie van mensen met een beperking verslechterd

Radio Signaal uitzending 19 december

De laatste live-uitzending van het jaar. Met onder meer 'Hebben en Houwen': goede kleding voor minder draagkrachtigen.

Lees verder »

Proefproces Jeugdzorg op 11 maart 2020

Ouders en jongeren die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen hiervoor bij de gemeente terecht. De gemeente bekijkt met de ouders en het kind welke hulp het beste is en zorgt ervoor dat de hulp ook kan worden ingezet. De gemeente Amsterdam heeft…

Lees verder »

Janneke en Tineke zijn beiden ouder van jonge kinderen met een zeldzame genafwijking. Zorgenkindjes, zoals ze zelf zeggen. De vrouwen voerden beiden een moeizame strijd met instanties om de intensieve zorg te regelen en een geschikte woning te…