Nieuws

Gemeente moet coronarichtlijnen AOV aanpassen

De landelijke coronarichtlijnen in het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) maken het voor veel mensen onmogelijk om op hun bestemming te komen. Chauffeurs mogen hen niet helpen met in- en uitstappen. Daarvoor moeten ze iemand vragen uit hun sociale…

Lees verder »

Vervoerregio reageert voorzichtig op brandbrief

De Reizigers Advies Raad stuurde eind april een brandbrief aan de Vervoerregio Amsterdam. Want er dreigt straks een nieuwe tram te komen die voor rolstoelgebruikers niet veilig is. De Vervoerregio reageerde snel, met een aantal toezeggingen. Die…

Lees verder »

Nu tijd voor een toegankelijker openbaar vervoer

Op 12 mei stelde de Vervoerregio Amsterdam het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit vast. De Reizigers Advies Raad (RAR) wil dat de Vervoerregio snel begint met de uitvoering van het beleid. De meeste knelpunten zijn al jaren bekend, het is nu tijd…

Lees verder »

Steeds minder begeleiding bij werk voor mensen met een arbeidshandicap. Budgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening ontkomen niet aan bezuinigingen bij gemeenten. Uit de Signaleringsrapportage van MEE Amstel en Zaan blijkt dat de groep…