Nieuws

Meer dan ooit is belangenbehartiging voor mantelzorgers van belang, omdat tijdens de coronapandemie meer zorg op hun schouders is komen te liggen. Het Platform Mantelzorg Amsterdam kijkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk terug. Maar…