Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Clusters en Platforms

Onze clusters maken deel uit van de vereniging en worden gevormd door de lidorganisaties. Voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid wisselen de clusters niet alleen onderling kennis en informatie uit, maar ook met de lidorganisaties, onze medewerkers, het bestuur en als het nodig is met andere partijen in het veld.

 

Wij hebben de volgende clusters:

  • Algemeen.
  • Chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten.
  • GGz/Maatschappelijke Opvang.
  • Ouderen.
  • Stadsdeelgroepen.
  • Verstandelijk gehandicapten.

 

De clusters benoemen hun eigen bestuur en worden bij hun werk ondersteund door onze medewerkers.

 

Platforms

Op dit moment kennen we binnen de organisatie de volgende platforms:

Jeugdplatform Amsterdam

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg

Platform LVB (voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking)

Platform Mantelzorg Amsterdam

 

Een platform is gevormd rond één thema of doelgroep met als taak:

  • Het thema of de doelgroep op de kaart te zetten, daar speciale aandacht voor te vragen en aan te schenken.
  • (lid-)organisaties te groeperen en onder de paraplu van Cliëntenbelang Amsterdam te brengen.
  • Inhoudelijke bijdragen te leveren over het thema of de doelgroep, zowel binnen als buiten de vereniging.