Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Afwijzen meerdere trapliften: in strijd met Wmo

Bij ons zijn meerdere vragen binnen gekomen over het beleid van de gemeente Amsterdam om maar één traplift per woning toe te kennen. Mensen die hoger wonen dan de eerste verdieping moeten verhuizen, omdat dit goedkoper is dan het plaatsen van twee of…

Lees verder »

Radio Signaal, uitzending 6 april

De huidige gezondheidszorg richt zich onvoldoende op het vrouwelijk lichaam. Aan het woord komen Xanne Visser van Woman Inc en Melitia van het Hiv-servicepunt. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8…

Lees verder »

Nieuwsbrief Cliëntenbelang Amsterdam

Op 29 maart jl. is onze nieuwsbrief weer verschenen. Met nieuws over het gemeentelijke trapliften beleid, problemen Welzorg, stemmen voor mensen met beperking en weer de brandbrief aan het GVB. Lezen dus!

Lees verder »

Cliëntenbelang Amsterdam juicht het initiatief van de gemeente Amsterdam toe om dit jaar de eigen bijdrage voor GGz-patiënten met een minimuminkomen te vergoeden. Ons Steunpunt GGz heeft erg veel verontruste cliënten gesproken die hun behandeling…