Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Aanpassingen stemlocaties moeten blijven

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde eind juni een rapport over de toegankelijkheid van het stemproces. We vinden het een waardevol onderzoek met goede aanbevelingen, maar hebben ook nog wat toe te voegen. Zo vragen wij ons af waarom de voorzieningen…

Lees verder »

Gastlessen cliënten in lesprogramma zorgstudies

Afgelopen jaar hebben ervaringsdeskundige cliënten op diverse onderwijsinstellingen gastlessen gegeven aan studenten die straks in de zorg werken. Studenten en docenten zijn enthousiast. Als het ons ligt wordt het project 'Cliënt voor de klas' straks…

Lees verder »

Bezuinigingen op mantelzorgondersteuning deels teruggedraaid

Volgend jaar wordt niet 400.000, maar 300.000 euro bezuinigd op mantelzorgondersteuning. Dat is het resultaat van de debatten over de gemeentelijke Voorjaarsnota 2019, waarbij ook Malène Duijst namens ons Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) insprak.…

Lees verder »

Sinds 6 mei is het Amstelstation weer een stukje toegankelijker. Reizigers kunnen nu gebruikmaken van een lift tussen de stationshal en het Julianaplein, waar de bushaltes zijn. Met ervaringsdeskundigen uit onze achterban en andere organisaties…