Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Mantelzorgbijeenkomst `Ik wil niet bereikt, maar gezien worden`

Op 11 oktober organiseerde het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) een bijeenkomst met de veelzeggende titel `Ik wil niet bereikt, maar gezien worden`. Uit de grote opkomst bleek dat het programma veel mensen aansprak. Voor het programmaonderdeel…

Lees verder »

Opnieuw ernstige klachten over service Welzorg

Opnieuw zijn er ernstige klachten over de service van de leverancier van hulpmiddelen Welzorg. De gemeente heeft inmiddels sancties opgelegd, want leveranciers moeten voldoen aan de afspraken. Tot op heden is de situatie helaas niet verbeterd. Het is…

Lees verder »

Radio Signaal, uitzending 3 november

In deze uitzending: Toneelgroep Jet, de Kidsclub van Warchild, en de Stichting Bretels, houvast voor gezinnen die een ouder verliezen. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we…

Lees verder »

Cliëntenbelang Amsterdam heeft meegedaan aan de landelijke meldactie in november 2011 over de stapeling van bezuinigingsmaatregelen binnen de zorg en het welzijn. De resultaten worden in eerste instantie met de Wmo-raad besproken. Uit de meldactie…
Cliëntenbelang Amsterdam vindt het voorstel van de SP om een speciaal meldpunt voor klachten in de zorg in te richten overbodig. De belangenbehartiger beschikt zelf namelijk over een goed werkend meldpunt, de afdeling Informatie en Klachtenopvang.…
In het onderzoek `Ouders aan het woord` van Stichting De Ombudsman zijn ouders van zogeheten zorgleerlingen aan het woord gelaten. Ouders van leerlingen met een beperking, met en zonder indicatie. Over hun ervaringen met de school, met de leraar over…