Nieuws

Radio Signaal uitzending 22 oktober 2020

Over het Leeshuis en Zeefdrukmakers. En: wat als je gróótouders gaan scheiden? Marijke Mol schreef er een kinderboek over (foto).

Lees verder »

Tijdelijke stop nieuwe cliënten voor Hulp bij het huishouden

Sinds 1 oktober plaatst de gemeente Amsterdam vrijwel alle nieuwe cliënten die Hulp bij het huishouden nodig hebben op een wachtlijst. Nieuwe cliënten moeten minstens tot januari 2021 wachten op zorg, ondanks het feit dat zij nu een zorgvraag hebben…

Lees verder »

Radio Signaal uitzending 15 oktober

In verband met de verscherpte coronamaatregelen komt de live uitzending van donderdag over de 'Dag van de witte stok' en het Bijbels Museum te vervallen. We herhalen daarom de uitzending van 28 maart 2019. Te gast is Arre Zuurmond, de Amsterdamse…

Lees verder »

Cliëntenbelang Amsterdam vindt het voorstel van de SP om een speciaal meldpunt voor klachten in de zorg in te richten overbodig. De belangenbehartiger beschikt zelf namelijk over een goed werkend meldpunt, de afdeling Informatie en Klachtenopvang.…
In het onderzoek `Ouders aan het woord` van Stichting De Ombudsman zijn ouders van zogeheten zorgleerlingen aan het woord gelaten. Ouders van leerlingen met een beperking, met en zonder indicatie. Over hun ervaringen met de school, met de leraar over…
Op vrijdag 16 december jl. hebben de gemeente Amsterdam, zorgaanbieders, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ‘Bestuursambitie langdurige ouderenzorg’ ondertekend. Het doel van deze gezamenlijke aanpak is de daadwerkelijke verbetering van de…
Tafeltje delen is een initiatief van Coalitie Erbij Amsterdam, een samenwerkingsverband van verschillende hulp- en belangenorganisaties die zich richten op het bestrijden van eenzaamheid in Amsterdam. Cliëntenbelang Amsterdam is één van deze…